Om YouGo

Framgång med friska medarbetare

Vår tjänst stöttar de Globala målen för en hållbar utveckling. 

Nr 3
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Vinnare av Dream Big innovation race

Motivering 
Med en tydlig ambition att göra Sverige friskare har teamet hittat en viktig nisch mellan gränslandet mellan att stötta individer till ett hälsosammare liv och ge företag verktyg att medvetet stötta resurser mot rätt hälsosatsningar. 

/Lars Kry, CEO, Sigma IT Consulting

Basic Horizontal Info

Humankapitalet -Den viktigaste resursen

Vår Filosofi

Vi arbetar proaktivt för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Alla företag är olika.
Vi tar reda på vilka åtgärder just ER organisation behöver. Vår styrka är att nå de medarbetare som är mest ohälsosamma inom olika kategorierna som rör hälsa.

Forskningen visar att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat.

Möt YouGo

Med våra tidigare erfarenheter som egenföretagare och ledare vet vi vikten av friska medarbetare och vilken positiv effekt det är när medarbetarna trivs, är friska, blir sedda och har en god gemenskap. När vi blickar tillbaka på våra tidigare år inom arbetslivet, som många gånger varit otroligt tuffa, med stress, höga krav och förväntningar är vi överens om att vi klarat av att hålla oss friska pga att vi hela tiden gjort hälsosamma val och hållit igång med olika typer av aktiviteter. 

Vi är övertygade om att friska medarbetare är framgångsfaktorn för trivsamma, attraktiva, hållbara och lönsamma arbetsplatser. Detta mynnade ut i vår affärsidé om att göra hälsa mätbar där vi erbjuder företagen en analysdel och medarbetarna en hälsoportal med enkla individanpassade åtgärder utefter vad nuläget visar.

Vi vill visa att det lönar sig att arbeta hälsofrämjande, om man gör det på rätt sätt. 

Samarbetspartners

GDPR