All for Joomla All for Webmasters

Om YouGo

Vi brinner för att skapa välmående och glädjefyllda arbetsplatser, där medarbetarna trivs, är friska, kreativa och motiverade.

Vi är ett hälsoföretag med fokus på utveckling, där vi genom specifika insatser skapar mätbara effekter som gynnar både medarbetarna och organisationen. Vi hjälper till att synliggöra hälsa och ohälsa på ett effektivt sätt genom att analysera över tid. Förändring börjar med insikt.

Vårt fokus ligger i att erbjuda förebyggande hälsoinsatser genom att fokusera på friskfaktorer för bla bättre upplevd hälsa, minskad stress, förbättrad sömn, minskat stillasittande, ökad glädje/gemenskap.

Från reaktiv till proaktiv!
Vi tror på ett proaktivt hälsoarbete på arbetsplatsen där vi fångar upp personalen innan de är försent.

Vi som ligger bakom YouGo

Med våra tidigare erfarenheter som egenföretagare och ledare vet vi vikten av friska medarbetare och vilken positiv effekt det är när medarbetarna trivs, är friska, blir sedda och har en god gemenskap.

När vi blickar tillbaka på våra tidigare är inom arbetslivet, som många gånger varit otroligt tuffa, med stress, höga krav och förväntningar. Är vi överens om att vi klarat oss att hålla oss friska pga att vi hela tiden haft en god grundkondition och hållit igång med olika typer av träning.

Vi är övertygade om att friska medarbetare är framgångsfaktorn för trivsamma, attraktiva, hållbara och lönsamma arbetsplatser.

Det är inte bara arbetsplatsen som har en ekonomisk vinning i det hela, även medarbetarens ekonomi påverkas av sjukdom/frånvaro.

Våra blandade erfarenheter ifrån idrott, egenföretagande, chefskap, friskvård, kost, lagsport, hälsoarbete, personalansvar, familjeliv, friluftsliv och livet i allmänhet. Mynnade ut i vår affärsidé om att hjälpa företag att hjälpa sina anställa (som är våra vänner där ute på olika företag) och samtidigt påverka företagets och de anställdas ekonomi och livskvalité.

Samarbetspartners