Om YouGo

Framgång med friska medarbetare
Humankapitalet -Den viktigaste resursen

Vår Filosofi

Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktiviteten och minskar sjukskrivningarna samt bygger en hållbar och attraktiv arbetsplats. 

YouGo HealthPlan är en flexibel hälsoenkät som på ett enkelt sätt lokaliserar behovet på varje specifikt företag. Idag har modellen utvecklats till en motivations-, hälsoportal som är individanpassad för medarbetarna samt ett analysverktyg för alla organisationen som ger ett nuläge 3 ggr per år. 

Vi arbetar proaktivt för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Vi vet att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Forskningen visar att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat.

Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktiviteten och minskar sjukskrivningarna samt bygger en hållbar arbetsplats.

Rätt beslutsunderlag med rätt verktyg

Hitta grundorsaken

Med hjälp av data kan man kartlägga behov, identifiera risker och skapa åtgärdsprogram för att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats.

Utan data går det inte att utveckla strategier, ge rekommendationer, koordinera stöd från interna och externa aktörer eller genomföra förbättringsarbete.

En av de viktigaste åtgärderna för att snabbt komma tillrätta med problemen är att ge ett digitalt stöd till ledning, chefer och HR så att man enkelt kan få en nulägesbild och ett beslutsunderlag baserad på statistik kring sin verksamhet.

Så funkar det

Få en helhetsbild

Verktyget samlar in data, som gör medarbetarnas mående och hälsa mätbart.

Chefer, ledning och HR får den helhetsbild de behöver för att följa upp och arbeta med proaktiva åtgärder och lösningar för att främja en hälsosam arbetsplats. 

Vårt verktyg är ett enkelt sätt lokalisera ohälsa och följa upp, inte ytterligare en administrativ börda för chefer.

Personal som trivs och mår bra är den bästa marknadsföringen en arbetsgivare kan få. 

Ett tydligt och engagerat ledarskap är helt centralt i arbetet med att förebygga ohälsa, alltför ofta saknas de verktyg som  behövs.

Möt YouGo

Med våra tidigare erfarenheter som egenföretagare och ledare vet vi vikten av friska medarbetare och vilken positiv effekt det är när medarbetarna trivs, är friska, blir sedda och har en god gemenskap. När vi blickar tillbaka på våra tidigare år inom arbetslivet, som många gånger varit otroligt tuffa, med stress, höga krav och förväntningar är vi överens om att vi klarat av att hålla oss friska pga att vi hela tiden gjort hälsosamma val och hållit igång med olika typer av aktiviteter. 

Vi är övertygade om att friska medarbetare är framgångsfaktorn för trivsamma, attraktiva, hållbara och lönsamma arbetsplatser. Detta mynnade ut i vår affärsidé om att göra hälsa mätbar där vi erbjuder företagen en analysdel och medarbetarna en hälsoportal med enkla individanpassade åtgärder utefter vad nuläget visar.

Vi vill visa att det lönar sig att arbeta hälsofrämjande, om man gör det på rätt sätt. 

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR