Om YouGo

Framgång med friska medarbetare
Humankapitalet -Den viktigaste resursen

Vår Filosofi

På YouGo Healthplan vet vi att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Vi vet genom forskning att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat.

Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktiviteten och minskar sjukskrivningarna samt bygger en hållbar arbetsplats. Många medarbetare brinner för sitt arbete men får inte ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vi vill hjälpa medarbetare till att finna balansen.

YouGo HealthPlan är ett flexibelt digitalt verktyg som på ett enkelt sätt lokaliserar behovet på varje specifikt företag. Idag har modellen utvecklats till ett analysverktyg för alla organisationer som vill förstå underliggande orsaker till ohälsa.

Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, arbetar vi på YouGo HealthPlan förebyggande för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktiviteten och minskar sjukskrivningarna samt bygger en hållbar arbetsplats.

Många medarbetare brinner för sitt arbete men får inte ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vi vill hjälpa företag att hjälpa sina medarbetare att finna balansen för ökad livskvalité.

Rätt beslutsunderlag med rätt verktyg

Hitta grundorsaken

Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sverige. På YouGo HealthPlan fokuserar vi på att hitta grundorsaken till varför denna sjukfrånvaro uppstår. Vi erbjuder effektiva digitala lösningar och beslutsstöd för chefer så att kärnan till orsakerna kan hanteras.

En av de viktigaste åtgärderna för att snabbt komma tillrätta med problemen är att ge ett digitalt stöd till ledning, chefer och HR så att man enkelt kan få en nulägesbild och ett beslutsunderlag baserad på statistik kring sin verksamhet.

Med hjälp av data kan man kartlägga behov, identifiera risker och skapa åtgärdsprogram för att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats.

Utan data går det inte att utveckla strategier, ge rekommendationer, koordinera stöd från interna och externa aktörer eller genomföra förbättringsarbete.

Så funkar det

Få en helhetsbild

Verktyget samlar in data, som gör medarbetarnas mående och hälsa mätbart.

Chefer, ledning och HR får den helhetsbild de behöver för att följa upp och arbeta med proaktiva åtgärder och lösningar. Vi vet att ett tydligt och engagerat ledarskap är helt centralt i arbetet med att förebygga ohälsa, alltför ofta saknar chefer de verktyg de behöver.

YouGo HealthPlan är ett effektivt verktyg i förändringsarbetet att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

Det är viktigt att komma ihåg att YouGo HealthPlan är ett enkelt sätt lokalisera ohälsa och följa upp, inte ytterligare en administrativ börda för chefer.

Organisationer som klarar av att ställa om sitt hälsofrämjande arbete tidigt får snabbare utdelning . Personal som trivs och mår bra är den bästa marknadsföringen en arbetsgivare kan få. 

Ett tydligt och engagerat ledarskap är helt centralt i arbetet med att förebygga ohälsa, alltför ofta saknas de verktyg som  behövs.

Möt YouGo

Med våra tidigare erfarenheter som egenföretagare och ledare vet vi vikten av friska medarbetare och vilken positiv effekt det är när medarbetarna trivs, är friska, blir sedda och har en god gemenskap. När vi blickar tillbaka på våra tidigare år inom arbetslivet, som många gånger varit otroligt tuffa, med stress, höga krav och förväntningar är vi överens om att vi klarat av att hålla oss friska pga att vi hela tiden haft en god grundkondition och hållit igång med olika typer av aktiviteter. 

Vi är övertygade om att friska medarbetare är framgångsfaktorn för trivsamma, attraktiva, hållbara och lönsamma arbetsplatser. Detta mynnade ut i vår affärsidé om att erbjuda företag att hjälpa sina anställda (som är våra vänner ute på olika företag) och samtidigt påverka företagets och de anställdas ekonomi och livskvalité.

Linda Seignér & Anna KrantzYouGo HealthPlan

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR