YouGo modellens process

En lyckad förändringsprocess när det gäller hälsa är viktig för att få en långsiktig och hållbart hälsoarbete. YouGo modellen är framtagen av en beprövad processmodell för att skapa en strategisk plan och arbeta strukturerat med medarbetarnas välbefinnande över tid.

Skillnaden mellan ett projekt och en process är att processen pågår medans projektet har en tydligt start och ett tydligt slut. Just när det gäller både förändringar och att arbeta med hälsa är det bästa att blanda dem båda och hålla i processen.

Vi vill hjälpa företag att på ett enkelt sätt ta kontroll över ohälsan och dess kostnader för att skapa hållbara arbetsplatser med proaktiva insatser istället för reaktiva.

GDPR