Vi utvecklar vidare och erbjuder ännu en tjänst

Nu har vi kompletterat vår tjänst med en Sjuk- och Friskanmälan tjänst – ett webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron, för en friskare arbetsplats.

Professionell rådgivning redan den första sjukdagen är en viktig faktor då det gäller att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget. Genom att arbeta med vår tjänst får du som arbetsgivare ett bra och enkelt arbetsverktyg för att hantera sjukfrånvaro.

Kombinationen med Hälsoanalysen och Sjuk- och friskanmälan tjänsten gör det möjligt att sänka sjukfrånvaron med 10 till 30 procent.

GDPR