Vi skulle vilja uppmana fler att se sina medarbetare och till en högre grad ställa sig frågan hur mår och går min organisation!

 

 

När organisationer tar in medarbetarundersökningar sätts organisationskulturen för hur arbetsgivaren/organisationen vill förstå medarbetarens dagliga arbetsupplevelse. Om vi bara ställer frågor kring engagemang, hur medarbetarna trivs och arbetar i team, och med sin ledare, men inget om medarbetarens egna välmående så säger det indirekt att hälsa inte är något som prioriteras. Det kanske låter hårddraget, men beteenden från HR och ledare är de starkaste influenserna som påverkar organisationskulturen och arbetsklimatet. Vi skulle vilja uppmana fler att se sina medarbetare och till en högre grad ställa sig frågan hur mår och går min organisation? Ta in medarbetarundersökningar med ett större fokus på hälsa. Utan välmående, så är det svårt att gå framåt. Många kan känna engagemang och vara drivna, men det är viktigt att den känslan får vara långvarig. Om vi inte mår bra i engagemanget och drivet, så är det lätt att det i slutänden leder till något negativt, och det vill ju ingen!

Engagemangsmätning är en typ av medarbetarundersökning där medarbetarens engagemang fungerar som ett övergripande mätvärde för att förstå prestation och utveckling. Ett mätvärde som blivit allt mer vanligt att utgå ifrån vid utvärdering av medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Frågan är, är det det bästa begreppet att utgå ifrån? En studie från Harvard menar på att även fast mental ohälsa börjar bli ett allt mer accepterat begrepp och stigmat kring det har börjat försvinna i privatliv så hänger det fortfarande kvar i arbetslivet. Nu kanske ni tänker, vänta lite, hur har detta koppling till engagemangsmätningar? Det har mycket att göra med det skulle vi säga.

GDPR