VI hjälper er med en strategisk hälsoplan. Vår modell HEL.

Det finns en enkel men beprövad sanning; om ett företag tar hand om sina anställda så kommer de anställda att ta hand om företaget. Anställda är den bästa tillgången hos varje organisation, och att lägga tid och resurser på medarbetarnas välbefinnande kan uppmuntra till bättre lagarbete, ökad produktivitet och minska sjukfrånvaro och arbetsolyckor.

Du kan till exempel hjälpa dina anställda att utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil och släppa eventuella ohälsosamma och / eller riskabla vanor som de kan ha. Att uppmuntra till veckovisa yoga- eller träningspass på tillsammans med kollegorna är ett bra sätt för att främja en hälsosam livsstil.
Precis om alla andra processer kan och kommer även friskvård digitaliseras. Med alla policys och planer digitalt tillgängliga för hela organisationen blir det lätt att sprida både kunskap och framsteg i organisationen. Samtidigt som det kan effektiviseras planering, genomförande och uppföljning för alla inblandade. Vi använder en modell som heter HEL Hållbar, effektiv & lönsam och vi gör det så klart digitalt och skalbart.

 

GDPR