Varför process istället för i projekt

Att arbeta med förändringar i projekt istället för i process har varit vanligt förekommande. Ibland mer men oftare mindre framgångsrikt. Risken/nackdelar med att arbeta med förändringar i enbart projektform, istället för i antingen blandad eller enbart i processform, är att det blir för kortsiktigt. Det blir ett projekt som det satsas på just nu. Risken är att det sedan prioriteras ner och faller i glömska. Detta gynnar inte eller banar väg för förändringar i framtiden.

Istället vet vi att om vi vill få människor förändringsbenägna behöver vi ha högt fokus på hur vi kan få dem att känna: Delaktighet, engagemang och att de själva hittar energi att vilja genomföra förändringen. Kan vi skapa en sådan känsla har mycket vunnet för alla parter.

Genom att skapa struktur, tänka igenom och delge de inblandade en helhetssyn, en överblick skapar det både begriplighet, delaktighet och meningsfullhet för alla inblandade. Det är då lättare för alla att hitta sin roll, att anta utmaningen och förstå värdet.

GDPR