Var står ni idag? Fördelar med en kartläggning.

 

Var står ni idag? Fördelarna med en nulägesanalys

Målet kanske ni har klart för er: en frisk och hälsosam arbetsplats med medarbetare som mår bra. Men för att nå dit behöver ni också full koll på ert nuläge. All målinriktad utveckling bör därför börja med frågan: Var står vi idag?

Att ta reda på hur de anställda mår och vilka riskområden som finns inom hälsa är en förutsättning för ett effektivt hälsoarbete. Med en kartläggning  kan ni titta på företagets gemensamma hälsostatus och styra de förebyggande åtgärderna till de områden där de behövs som mest. Kanske skiljer sig behoven mellan olika avdelningar?

Arbetar man över längre tid med samma utvärdering kan trender och tendenser upptäckas i ett väldigt tidigt skede – en seger för alla inblandade.

En effektiv nulägesanalys bör omfatta följande:

  • Genomsnittlig hälsonivå bland de anställda.
  • Hur många anställda som befinner sig inom respektive hälsonivå.
  • Hur många procent inom varje hälsoområde som ligger i en hälsosam nivå, förbättrings behov eller ohälsosam nivå (risk). De som befinner sig i en ohälsosam nivå har behov av en  livsstilsförändring.
  • Social arbetsmiljö som rör hälsa.
  • Jämförbart mot tidigare nuläge.

På YouGo Helthplan har vi tagit det diffusa begreppet hälsa och gjort det systematiskt och mätbart. Vi hjälper er att ta reda på hur många som riskerar att bli sjuka inom en snar framtid. På så sätt kan ni rikta insatserna och stärka de svaga hälsoområden innan det har hunnit gå för långt.

På YouGo Healthplan mäter vi hälsa inom följande områden: Rörelse/Motion, Kost, Mental Hälsa, Kropp, Relationer, Alkohol och Tobak.

 

GDPR