Välmående medarbetare ger välmående organisationer!

Enligt en rapport från SHRM Foundation har hälsofrågan placerat sig i topp 5 över de områden som är viktigast att jobba med för att driva medarbetarengagemang. Företag som ligger i framkant har förstått att ett genuint friskvårdsarbete är minst lika viktigt som till exempel lyckade rekryteringar och bra kundvård för att nå framgång. Tidigare har arbetsmiljöarbetet mest handlat om att skydda de anställda mot olyckor och skador men tack vare nya insikter har man nu insett hur mycket det finns att vinna på att jobba strategiskt och långsiktigt med att uppmuntra medarbetarna till att aktivt vårda sin hälsa, både till kropp och själ. Dessutom har forskning och undersökningar hjälpt till att sätta värden på hur mycket hälsofrågan faktiskt spelar in. Vi på YouGo HealthPlan hjälper er att få ett nuläge på gruppen, göra hälsa mätbart och inspirera medarbetarna att ta hand om sin egna hälsa.

  • Sjukfrånvaron minskar. Ett vanligt tecken på att man har försummat hälsoarbetet är att man har en hög sjukfrånvaro. Det här påverkar verksamheten mer än vad man tror. Dels så kostar en sjuk medarbetare arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes lön dagligen och dels måste man tänka på att kollegorna får gå in och täcka upp, med förseningar som följd. Behöver man ta in ersättare får man dessutom börja räkna på kostnader för inhyrning, rekrytering, onboarding och liknande. De arbetsgivare som däremot jobbar aktivt med hälsa och hjälper de anställda att röra på sig mer märker en minskning på upp till 30 % av sjukfrånvaron.
  • Engagemanget ökar. Enligt SHRM:s rapport om medarbetarengagemang är medarbetare med bättre hälsa 32 % mer engagerade och 46 % mer nöjda än andra. Engagerade medarbetare är mer lojala, kreativa, produktiva, lönsamma och samarbetar bättre. Däremot visade en undersökning från Gallup att oengagerade medarbetare kostar företag miljarder varje år.
  • Friska medarbetare är mer produktiva. Forskning vid Uppsala universitet visar att anställda som inte mår bra på jobbet orsakar ett produktionsbortfall på 20 – 40 %. Däremot kan medarbetare som tränar och vårdar sin hälsa öka sin arbetskapacitet med 20 – 50 %. De får även ökad koncentrationsförmåga och tål stress bättre.

Medarbetare som är aktiva och tar hand om sin hälsa är alltså friskare, orkar mer, känner mer engagemang och glädje samt har högre stresstålighet. Kanske inte så konstigt att hälsan har blivit så viktig för framgång.

källa; Actiway

GDPR