Vad kostar en sjukskrivning arbetsgivaren?

 

Att sjukfrånvaron blir dyr för både den som är sjuk och för samhället vet vi ju redan, men hur mycket kostar sjukskrivningarna arbetsgivaren egentligen? Det beror självklart på hur höga sjuktal arbetsplatsen har och vad den sjuke har i lön. Om vi räknar med en snittlön på 30 000 kronor i månaden (den ungefärliga medianlönen i Sverige) och ett sjuktal på 10 dagar (sjukpenningtalet 2018) kostar de tio sjukdagarna arbetsgivaren nästan 20 000 kronor (det är arbetsgivaren som betalar sjuklönen dag 2-14). På en arbetsplats med 50 anställda landar då den årliga kostnaden för sjukfrånvaron på närmare en miljon kronor. (Vill du själv räkna på hur mycket sjukfrånvaron kostar din organisation har Försäkringskassan ett användbart kalkylverktyg på sin hemsida).

Det här är bara kostnaderna för sjuklönen. När någon blir sjuk följer det med många andra extrakostnader, till exempel för övertid, produktionsbortfall, ökad administration, vikarier m.m. Rör det sig dessutom om en längre sjukskrivning kan det röra sig om många andra dolda kostnader. Forskare vid Linköpings universitet har undersökt extrakostnaderna vid långtidssjukskrivningar och fann att de som är på väg in i en lång sjukfrånvaro ofta har en lång tids sjuknärvaro innan de blir sjukskrivna då de presterar under sin förmåga på jobbet. Snittet för den sjuknärvaron låg på sju veckor då den anställde bara orkar ge hälften av sin normala nivå. Det tar dessutom ungefär lika lång tid att komma upp i sin normala förmåga igen efter en längre sjukskrivning. Undersökningen kom fram till att utöver sjuklönen kostar den sjukskrivne i snitt cirka 100 000 kronor i minskad produktivitet och ökat merarbete innan, under och efter sin sjukfrånvaro.

GDPR