Tips för hälsosammare medarbetare.

Forskning visar att hälsans ROI är hela 1:5 när man lyckas aktivera sin personal. Arbetsgivaren får i genomsnitt tillbaks 5 kr för varje satsad krona ( i ökad produktivitet, frisknärvaro & kreativitet) Ett tips mot hälsosammare medarbetare:

Visa att ni tänker långsiktigt och på alla medarbetare, genom att sätta en hälsoplan. Där man börjar med en kartläggning , när man fått fram rapporter och vet vad medarbetare behöver på gruppen då börjar man jobba med föreläsningar och utbildningar.

Och som individ kan man få individuell coaching, träningsupplägg, samtal kostråd och bra tips som stämmer överens med just din egna profil.

Med vårt systemstöd blir vi er digitaliserande hälsostrateg, som hjälper våra kunder planera och genomföra exakt de som passar på ert företag för att öka välbefinnandet och jobba med Lönsam – Friskvård. På riktigt!

GDPR