Fysisk aktivitet föryngrar huden!

I försöket fick ett 20-tal individer i 60-årsåldern utsätta sig för en tre månader lång behandling. Före och efter tremånadersperioden togs hudprover från ”icke solbelyst hud” (läs: skinkan), vilka analyserades i mikroskop av en grupp forskare. Dessa jämfördes därefter med prover som tagits från samma individer innan behandlingen påbörjades.

Forskarna tittade på hur tjocka olika hudlager var, hur mycket kollagen (ett protein som ger stadga i olika typer av vävnad) och hur mycket mitokondrier, ett slags ”kraftstationer” i kroppens celler, som hudcellerna innehöll. Allt detta är sådant som påverkas i huden när vi åldras.

Så vad upptäckte man?
Individerna som genomgått behandlingen hade yngre hud. Mycket yngre. Det motsvarade upp till tio års föryngring.

Vad var det då för magisk behandling som låg bakom resultatet? Svindyra hudkrämer? Avancerad laserbehandling?

Ingetdera. Behandlingen bestod av fysisk aktivitet. De individer vars hud föryngrats hade tränat två gånger i veckan, löpning eller cykling 30 minuter per gång, i en intensitet som innebar att de blev andfådda och svettiga men utan att jaga livet ur sig.

Effekten på huden var på en nivå som inga krämer någonsin kommer i närheten av, oavsett hur avancerade de kan verka i kvasivetenskapliga reklaminslag. Om en kräm kunnat förändra till denna grad hade du för övrigt känt till det, den hade nämligen varit oerhört hårt marknadsförd.

Precis samma sak gäller effekterna som fysisk aktivitet har på åldrande, kreativitet, koncentration och stresstålighet. Effekterna är enorma, men de saluförs inte på samma sätt som om det varit kosttillskott, hudkrämer eller något annat som det går att tjäna pengar på.

Samtliga kroppens vävnader påverkas positivt av att vi rör oss. Samtliga organ stärks, däribland hjärnan, något jag tjatat mycket om. Nu visar det sig att detta även gäller huden (som ju också brukar räknas som ett organ, kroppens största, faktiskt).

Det som mer än något annat motiverar människor att röra på sig är inte några extra levnadsår eller ens att man mår bättre. Det är effekterna i spegeln.

Så för dig som vill ha en ny kosmetisk morot till joggingspåret: Spring mer – och föryngra din hud.
Källa: Anders Hansen, Överläkare i psykiatri och civilekonom

GDPR