Räcker friskvårdsbidrag, för att skapa en hälsosammare arbetsplats?

Det räcker inte med att ni erbjuder era medarbetare ett friskvårdsbidrag om ni vill se ökad hälsa och produktivitet. Ni måste ta ett större grepp och skapa en stödjande kultur, en hälsokultur!
En kultur är grunden för mycket som händer i en organisation. Den bestämmer arbetsplatsens normer, värderingar och övertygelser. Dessutom styr den anställdas beteenden och upplevelser. Ett hälso­program ska helst passa in och förstärka denna kultur – men hälsan är inte hela poängen med kultu­ren.
Förutom för vårdföretag, är hälsa inte högsta prioritet för de flesta organisationer. Ett framgångs­rikt hälsoprogram bör därför ligga i linje med den egna strategin och kulturen man har. Ju längre bort man går från denna linje, desto mer sannolikt är det att programmet ses som en ”HR-sak” – och inte en vital del. En undersökning, som nyligen publicerades av Quantum Workplace, fann att av personalen var 38% mer engagerade och 18% mer benägna att ”gå den extra milen” när man kände att arbetsgivaren bryr sig om medarbetarnas välbefinnande.

GDPR