Pressrelease

Tech-tjejer växlar upp för friskare och lönsammare företag. Göteborgsföretaget YouGo Healthplan AB lanserar version 2.0 av den digitala plattformen YouGo HealthPlan. Idag har plattformen utvecklats till en motivations- och hälsoportal som är individanpassad för medarbetarna och innehåller knivskarpa analysverktyg för företag och organisationer.

”-Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktiviteten och minskar sjukskrivningarna samtidigt som man bygger en hållbar arbetsplats” konstaterar ena halvan av grundarduon, Linda Seignér.

Yougo Healthplan arbetar proaktivt för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och att få människor att skapa sig en mer hälsosam tillvaro. Genom den uppdaterade versionen möter man individens behov med personifierad kunskap levererat i dess digitala vardag.
Plattformen levererar en komplett hälsostrategi för företag och bygger på den egna modellen HEL – Hållbart, Effektivt & Lönsamt.
Forskningen visar att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat. Små insatser visar sig ge stora resultat, inte mist genom att minska sjukfrånvaron på företaget.
Det räcker dock inte med generella grepp för att fånga ohälsan. Hälsa är en komplex mix av flera faktorer som samverkar och genom mätning och analys på individnivå skapas individuella förutsättningar och mål för varje enskild medarbetare.

”- Alla kan inte ha som mål att springa ett marathonlopp. Enkla aktiviteter som höjer pulsen lite grann har stor inverkan på hälsan, och genom att kombinera rörelse med andra kost- och levnadsvanor för den enskilda människan får vi stora resultat” enligt Anna Krantz.
Missionen är att medvetandegöra att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats, och Linda och Anna har bestämt sig för att förändra världen.

”-Vi ger oss inte förrän alla företagsledare och chefer i Sverige har förstått innebörden av en Hållbar Arbetsplats och hur man kommer dit. Version 2.0 av Yougo HealthPlans plattform tar oss närmare vårt mål” avslutar Linda.

GDPR