Om psykisk ohälsa kostar Sverige 80 miljarder varje år – då har vi en bra anledning att förbättra den!

 

 

Sjuktalen ökar kontinuerligt i Sverige.​
Engagemang och välmående kan uppfattas som ett abstrakt fenomen som är svårt att ta ett grepp om. Men enligt en uträkning av Svenskt Näringsliv uppgår den ökande sjukfrånvaron till en årlig kostnad på 18 miljarder för Sveriges arbetsgivare.
Den psykiska ohälsan ökar bland medarbetarna.​
Sjuktalen är en stor kostnad för företag, samhället och individerna.​
Företagen har svårt att lokalisera ohälsan. ​
Företagen kan inte mäta sina friskvårdssatsningar.​
Den psykiska ohälsan går ner i åldrarna.​
Företagen har svårt att lokalisera och nå ut till riskgrupper.​
Företagen har svårt att individanpassa åtgärder till medarbetarna.​
Svårt att synliggöra vilka åtgärder som är effektiva och ger resultat.​
Företag idag saknar en tydlig hälsostrategi och process.
Vi hjälper er gärna att kartlägga ert företag och sänka era sjuktal.
ring oss 0707 708490 Anna

GDPR