Nytt spännande samarbete!

Tillsammans gör vi Sverige friskare!

Vi är stolta att presentera vår nya samarbetspartner Nordic Wellness.

Genom samarbetet kan vi nu erbjuda vår digitala plattform YouGo HealthPlan till Nordic Wellness alla företagskunder.
Genom att arbeta ur ett hälsostrategiskt perspektiv där vi kan lokalisera och stötta organisationerna i hur ohälsan/hälsan ser ut ibland medarbetarna och på så sätt rekommendera effektiva åtgärder. Där syftet att öka medarbetarnas välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen samt sänka sjuktalen. Plattformen göra hälsan mätbar.

GDPR