Låt oss hjälpa er att bli ett hållbarare företag.

 

En genomtänkt hälsostrategi för medarbetare ger effekter i minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och i och med det en ökad lönsamhet. Drygt 46% av alla sjukskrivningar i Sverige är idag kopplade till psykisk ohälsa. Det är ett stort problem för individen i sig, men även för deras arbetsgivare,

– En icke välmående medarbetarstab inne.är ett betydande produktionsbortfall för företag och stora kostnader.

Därför är det så viktigt att hitta riskfaktorer och tidiga tecken på ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt, så att man kan sätta in motåtgärder.

Det är inte helt enkelt att veta vad en genomtänkt satsning i hälsa innebär och hur man skall gå tillväga. YouGo Modellen kan hjälpa dig att hitta riskfaktorer och tidiga tecken på ohälsa, även ge dig åtgärder som ger effekt. Jag tar gärna ett möte och förklarar hur vi gör det.

Varmt välkomna.

GDPR