Kul samarbete med Närhälsan

Vi tackar Närhälsan för förtroendet att tillsammans under 2018 sätta medarbetarnas hälsa i fokus.

Sara som är vårdcentralschef bryr sig om sina medarbetare och vill ge dem förutsättningarna för att öka sin individuella hälsa och livskvalité samt skapa en attraktiv, trivsam, hållbar och lönsam arbetsplats för alla inblandade.

En av medarbetarna är Hanna som på kickoffen blev motiverad att inspirera sina kollegor till rörelse. Hon kommer utbilda sig och erbjuda träningspass på arbetsplatsen, helt fantastiskt engagemang!

Ofta finns det någon på våra arbetsplatser som brinner lite extra för hälsa, fånga upp dem och ge dem möjligheten att vara med i hälsoarbetet.

Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, arbetar vi på YouGo HealthPlan förebyggande för att tidigt fånga upp signaler om ohälsa.

I vår digitalaplattform samlar vi in data, som gör medarbetarnas mående och hälsa mätbart. Därefter erbjuder vi riktade insatser som främjar hälsoutvecklingen.

Vi är övertygade om att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och vi vet genom forskning att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb.

Vi ser med spänning framemot att följa Närhälsan under året och om 3 månader gör vi nästa mätning, nu åtgärder!

GDPR