Kan någon förklara för oss

 

Förklara gärna detta för oss:
Psykisk ohälsa är den i särklass vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostar mellan 60 och 70 miljarder per år (beroende på exakt vad och hur man mäter).
Samtidigt vet vetenskapen idag ganska väl vad som orsakar psykisk ohälsa och vet också ganska väl vad man gör åt det och hur man förebygger det.
Ändå lyser många av de mest grundläggande åtgärderna mot psykisk ohälsa med sin frånvaro hos svenska företag.
Företag lägger enorma resurser på att flytta produktion. investera i dyra affärssystem, ytmaximera sina kontor, etc.
Men den kanske största kostnadsposten av dem alla – sjukskrivning pga psykisk ohälsa – den prioriteras inte…
Wh

GDPR