Fler tänker på sina medarbetare och jobbar hållbart och sparar pengar.

Så roligt att fler och fler företag satsar på sitt strategiska hälsoarbete.

Vi på YouGo är glada och stolta att välkomna CooperVision som ny kund.

Med vårt systemstöd ska vi tillsammans kartlägga, mäta och följa individerna för att skapa rätt insatser.

Och på så sätt främja hälsan och förebygga sjukskrivningar på CooperVision

GDPR