Europeiska unionen och Wold Health Oranizations rapport!

 

Om psykisk ohälsa som publicerades 2018 beräknas den totala kostnaden för Sverige 2015 till 21,7 miljarder euro, vilket motsvarar närmare 5 procent BNP!!

De direkta kostnaderna i hälso- och sjukvårdssystemet beräknas uppgå till 5,7 miljarder euro till direkta kostnader i socialförsäkringssystemet till 7,5 miljarder euro. De indirekta kostnaderna främst kopplade till arbetsmarknaden, uppgick till 8,5 miljarder euro.

Ser en ofantlig potential här både för samhället,näringslivet och individen ! De 10 miljarder som regeringen avsatt har enligt rapporten inte fått den ökande psykiska ohälsan att minska.

Att arbeta strategiskt med välmående kopplat till affären tror jag är den självklara lösningen för ett hållbart arbetsklimat. Det är då man skapar långsiktighet, lönsamhet och konkurrenskraft

 

GDPR