Digital hälsa gör Sverige friskare


En förebyggande och coachande digital tjänst ökar hälsan för svenska medarbetare och hjälper arbetsgivaren att göra korrekta hälsoinsatser. Ett friskare och lönsammare företag med upp till 40 procent minskad sjukfrånvaro blir resultatet med Healthylane.
Ohälsa och rehabilitering kostar svenska företag miljardbelopp likväl som det påverkar livskvaliteten för den anställde när hen tvingas sjukskriva sig. Certico är företaget som skapat den digitala tjänsten Healthylane, en modern digital hälsoplattform vars tjänster odiskutabelt ökar hälsan och mätbart ökar lönsamheten på företagen. Detta är möjligt genom fokus på hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.
– Vår produkt är fantastiskt bra för medarbetare när man är sjuk, osäker på om hen behöver sjukskriva sig eller känner att man av någon anledning ligger i riskzonen till mental ohälsa, säger Elisabeth Eriksson, marknadschef på Certico. Healthylane har en mängd stöttande och coachande funktioner. Den underlättar dessutom för arbetsgivaren som slipper ta rollen som medicinsk expertis eller terapeut och kan fokusera på att istället arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.
Healthylane stödjer arbetsmiljöverkets viktigaste föreskrifter med regler som kan vara en utmaning att ha koll på för en arbetsgivare. Healthylane använder vår plattform  Yougohealthplan för att kartlägga och få ett nuläge ute på företag.
– Vi ser tydligt att medvetenheten ökar ute hos företagen om hur stora kostnader det innebär med ohälsa hos medarbetarna. Många företag vill göra något åt saken, men har inte riktigt hittat vägen eller verktygen att förebygga ohälsa. Samtidigt kommer nya utmaningar med stressade chefer, studier och forskning om svenskars allt sämre kondition. Dessutom kan vi konstatera att de största orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag är psykisk ohälsa och problem i rörelseapparaten.

GDPR