Bra strategi ger fina resultat

Genom att arbeta proaktivt och lokalisera behovet ute hos våra kunder nå vi ofta fina resultat i form av minskade sjuktal och ökat välbefinnande ibland medarbetarna.
I veckan fick vi en rapport ifrån en av våra kunder som vi startade ett samarbete med i år där de jämfört sjuktalen månad för månad 2017/2018. Hälsoinsatser har tidigare varit svårt att mäta och följa upp, med vårt verktyg går det att bevisa, att rätt hälsoinsatser ger resultat!

GDPR