8 tips för mer effektiva möten:

 1. Syftet med mötet. Du kan inte hålla ett effektivt möte om du inte vet syftet. Det behöver inte vara alltför specifikt, men inte för omfattande heller. Kommunicera målsättningen med mötet från början. Led samtalen och diskussionerna mot denna målsättning.

2. Skicka ut en dagordning för mötet. För att få ut det mesta av ett möte behöver du ge dem som är med på mötet en dagordning, som innehåller en kort beskrivning av syftet, saker som ska tas upp och vem/vilka som förväntas att tala om vad.

3. Starta i tid. Inled mötet i tid, oberoende av antalet frånvarande mötesdeltagare. Straffa inte de som kommit i tid genom att låta dem invänta sena deltagare. Eftersläntrare kan få information om vad de missat senare.

4. Håll tempot uppe. Ha en lista med frågor klar som sätter fart på kreativiteten och tankeverksamheten. Kom ihåg att hålla tempot uppe under mötet. Kör diskussionen fast, testa några av dessa frågor:

abcdePå vilket sätt kan vi genomföra det?
abcdeVar har det fungerat tidigare?
abcdeFinns det några bevis som styrker det som har sagts?
abcdeHur börjar vi?
abcdeHur driver vi det vidare?
abcdeHar den idén några begränsningar?

5. Prova att stå upp. Vissa organisationer har möten där alla står upp. Tanken är att kroppen och hjärnan arbetar mer effektivt när man står upp.

 6. Gör anteckningar och skriv ner åtgärder. Be någon i god tid innan mötet startar att föra protokoll under mötet, så att ni har koll på vad som har sagt och bestämts.

 7. Nästa möte. Om det går, bestäm datum för nästa möte så att alla har samma möjlighet att titta i sina kalendrar och scheman.

Sammanfattning: Ha en klar uppfattning om vem, vad, var, när och varför mötet ska hållas. Under själva mötet bör du och de som är med på mötet göra anteckningar om vad som diskuteras och vilka åtgärder som ska göras och av vem. Sammanfatta sedan mötet i slutet och belys de viktigaste åtgärdspunkterna.

Källa: Dale Carnegie

GDPR