Vi rekommenderar alla företag att jobba långsiktigt, med hälsa.

 

Vi på Yougohealthplan erbjuder smart, modern hälsoundersökning som hjälper företag att kartlägga och förbättra medarbetarnas hälsa samt identifiera och åtgärda eventuella hälosrisker.

Genom att samla in, analysera och omvandla komplex hälsodata till enkla och pedagogiska rapporter, skapar vi en värdefull grund för ett långsiktigt hälsoarbete.

Vår nära samarbetspartner Hjärnberikad, arbetar i processer efter vår analys. Deras kunskap om hjärnan har visat sig oerhört värdefullt i många sammanhäng, inte minst inom fysisk, mental och social arbetsmiljö.

www.yougohealthplan.com kontakta oss gärna, så hjälper vi er med en fantastisk hälsosatsning som har visat sig vara lönsam.

GDPR