Kristina Christofferson Hotell direktör på Nääs Fabriker, har medarbetarnas hälsa i fokus.

Vi tackar Nääs fabriker  för förtroendet att tillsammans under 2020 sätta medarbetarnas hälsa i fokus.

Kristina som är hotell direktör, bryr sig om sina medarbetare och vill ge dem förutsättningarna för att öka sin individuella hälsa och livskvalité samt skapa en attraktiv, trivsam, hållbar och lönsam arbetsplats för alla inblandade.

Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, arbetar vi på YouGo HealthPlan förebyggande för att tidigt fånga upp signaler om ohälsa. Och arbeta proaktivt.

I vår digitalaplattform samlar vi in data, som gör medarbetarnas mående och hälsa mätbart. Därefter erbjuder vi riktade insatser som främjar hälsoutvecklingen.

Vi är övertygade om att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och vi vet genom forskning att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb.

Vi ser med spänning framemot att följa Nääs Fabriker  under året.

 

GDPR