4 saker som engagerar medarbetare

 

Hur skulle samhället se ut om alla var mer engagerade i sitt jobb? Det är lätt att tro att samhället i stort skulle bli mer stressat och att det skulle bli svårare att få ihop livet, men vi ser att det är precis tvärtom. Engagerade medarbetare är mindre stressade – engagemang är helt enkelt bra för oss!Våra studier visar att de som är engagerade på sitt jobb upplever mycket mindre stress än de som är uttråkade. Endast 8% av de som är engagerade på jobbet upplever negativ stress, jämfört med de som är uttråkade på sitt jobb där 48% upplever negativ stress i samband med sitt jobb.

Vad gör oss då engagerade på jobbet? Studier visar att det är 4 saker som engagerar oss:

 1. När vi känner meningsfullhet
  När vi känner att det vi gör är meningsfullt, i stort och smått, ökar engagemanget. Vi känner då ett högre syfte och att det vi gör på jobbet faktiskt spelar roll.
 1. När vi får vara med och påverka
  Vi blir engagerade när vi får vara med och påverka. Det kan handla om alltifrån att påverka sin arbetssituation, så som arbetsuppgifter, till att vara delaktig i beslut.
 1. Att vi får möjlighet att utvecklas
  När vi känner att vi har möjlighet att utvecklas i vår roll och på vår arbetsplats känner vi större engagemang. Det kan handla om möjlighet till kompetensutveckling eller utforskande av nya arbetsområden.
 1. Att det händer saker
  När det händer saker i organisationen blir vi mer engagerade. När beslut genomförs och det är enkelt att få saker att hända, då skapas engagemang och vilja att jobba!

Källa: Emilia Brandt

 

GDPR