Rapport från Folkhälsomyndigheten

Påverkar psyket
I somras visade en delrapport från Folkhälsomyndigheten att den psykiska ohälsan gått ned i åldrarna. Bland 11-åriga flickor är det nu cirka 40 procent som känt av oro, nedstämdhet eller stress, medan motsvarande andel bland pojkarna är cirka 30 procent. Gisela Nyberg är övertygad om att det finns en koppling mellan fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa bland unga.
– Fysisk aktivitet är ju jätteviktig för att motverka den psykiska ohälsan. Jag tror också att det finns en koppling till skärmtid och att barn och ungdomar sover för lite, säger hon.
För att få ett positivt trendbrott, så att fler unga rör på sig mer, måste hela samhället agera, säger Maria Corell.
– Vi har sett att barn i familjer med högre socioekonomisk status tränar oftare än barn vars familjer har en lägre socioekonomisk status. Därför är skolan viktig, eftersom den når alla barn. Men detta är en uppgift för hela vuxenvärlden och samhället, säger hon.
källa: Folkhälsomyndigheten

 

GDPR