10 saker som utmärker framgångsrika chefer.

 

Baserat på affärstidningen Fas Companys kartläggning med hjälp av tre experter.

1. De litar på medarbetarna

Vid rekrytering väljer de personer också utifrån deras ambition och attityd och inte enbart utifrån kompetens. De litar också på dessa personer och detaljstyr inte.

2. De vet vad medarbetarna gör
De har god insikt om medarbetarnas arbetssituation och om deras utmaningar i vardagen.

3. De tillåter misslyckanden
De skapar en kultur där det är tillåtet att misslyckas, för misstag händer oavsett hur mycket man än försöker förebygga dem. Medarbetarna vågar också berätta om vad som skett, vilket är bättre än att de inte gör det.

4. De är konsekventa
Forskning visar att medarbetare är tryggare, trivs bättre och är mindre stressade om deras chef är konsekvent, även om vissa beslut kunde upplevas som orättvisa. Förklaringen är att alla då har något att agera utifrån.

5. De är bra på kommunikation och lyssnar
De är intresserade av sina medarbetares åsikter och förstår deras arbetssituation. Samtidigt involverar de med sin kommunikation och ser medarbetarna.

6. De förstår vad deras ledarskap betyder
En duktig ledare inser hur deras beslut kommer att inverka på medarbetarna. Och de har självinsikt och känner till sina starka och svaga sidor.

7. De hjälper medarbetarna i karriären
En bra och insiktsfull chef fungerar som en mentor för medarbetarna och hjälper dem uppåt i karriären. De förstår, utifrån egen erfarenhet, hur viktig en mentor är.

8. De uppskattar sina medarbetare på ett personligt plan
De inser att medarbetarna har ett liv utanför jobbet med familj, vänner och fritid och ser till att det finns tid till privatlivet.

9. De är stöttande och ärliga
Medarbetare gillar chefer som de kan lita på och som ger ärlig feedback på rätt sätt. Dessa chefer ger också medarbetarna betydelsefulla arbetsuppgifter.

10. De står upp för medarbetarna
De tar medarbetarnas parti när de rapporterar uppåt eller när medarbetarna får problem.

GDPR