10.000 steg eller raska promenader?

 

10 000 till 15 000. Det är så här många steg man får höra att man ska gå om dagen. Många kämpar med att komma upp i rätt antal, men är det verkligen så fördelaktigt för hälsan som vi tror?
Den brittiske medicinjournalisten och författaren Michael Mosley bestämde sig för att undersöka saken. Tillsammans med Rob Copeland, professor vid Sheffield Hallam University, lät han utföra ett experiment där fördelarna med 10 000 steg om dagen ställdes mot att promenera raskt i tio minuter tre gånger om dagen.
Resultatet presenterades i den här BBC-artikeln.

Ett antal frivilliga anställda på en fabrik i Sheffield deltog i experimentet. De förseddes med aktivitetsmätare så att Mosley och Copeland skulle kunna mäta båda vad de gjorde, men också hur intensivt. Först mättes en normal dags aktivitet och efter det delades deltagarna in i grupper.
Den ena gruppen skulle försöka nå upp till 10 000 steg om dagen, vilket motsvarar drygt 8 kilometer. Den andra gruppen fick i uppgift att ta tre tiominuters-promenader om dagen, vilket motsvarande ungefär 3000 steg.
Sistnämnda gruppen fick också reda på att deras mål var att få upp pulsen under promenaderna, så att hjärta och lungor fick jobba.
– Ni ska gå så pass fort att ni fortfarande kan prata, men inte sjunga, sa professor Copeland.

Raska promenader är bättre för hjärtat
När Mosley och Copeland tittade på resultaten kunde de se att två av tre lyckats nå målet på 10 000 steg, men de hade alla fått kämpa. Den andra gruppen tyckte däremot att de tre raska promenaderna varit lätta att komma upp i.
Men vad var bäst för hälsan?
När de analyserade datan var resultatet tydligt: Gruppen som tog raska promenader utförde 30 procent fler ”måttligt till intensiva aktiviteter” även om de rörde sig kortare tid. Det vill säga: Även om de rörde sig mindre så var de andfådda och fick upp pulsen oftare.

Det finns många bevis för att måttlig till intensiv konditionsträning kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer.
Glada nyheter för alla som tycker att det är svårt att komma upp i 10 000 steg.

GDPR