By

admin
  Vi är många som har behövt bryta och byta våra rutiner. Bland annat när vi jobbar på distans och vill få till vardagsmotionen ändå. Att titta på stegräknaren och inse att du vid lunchtid tagit 800 steg kan ge en viktig signal om för lite rörelse. På med skorna och in med hörlurarna, här...
Read More
Detta är Smart Breaks historia Smart Break är en produkt som kom från våra egna problem hos Raisoft LTD , ett IT-företag inom sjukvård, som specialiserat sig på evidensbaserade lösningar. Vi skapade en lösning som hjälpte våra egna arbetare att bli mer energiska och produktiva, samtidigt som vi behandlade problemen som följer med sittande. Stillasittande jobb och de...
Read More
    Arbeta effektivt hemifrån Det är många som uppmanas att arbeta hemifrån i dessa coronatider, men hur gör du egentligen för att upprätthålla effektiviteten? Studier visar att 45 % av det vi gör på en dag går på rutin, vilket betyder att du lätt faller in i ett beteende som du associerar med en...
Read More
  På grund av coronavirussjukdom (covid-19) rekommenderar YouGo Healthplan alla arbetsgivare och HR att vidta strategier och åtgärder för att minska risken för generell smittspridning. En arbetsgivare ur ett arbetsmiljöperspektiv behöver göra en bedömning avseende risken för smittspridning och för arbetstagarna. Riskbedömningen bör också innefatta vilken följd medarbetarnas eventuella oro kan få för den organisatoriska...
Read More
  Att sjukfrånvaron blir dyr för både den som är sjuk och för samhället vet vi ju redan, men hur mycket kostar sjukskrivningarna arbetsgivaren egentligen? Det beror självklart på hur höga sjuktal arbetsplatsen har och vad den sjuke har i lön. Om vi räknar med en snittlön på 30 000 kronor i månaden (den ungefärliga medianlönen...
Read More
  Löpning är ett superpiller för både fysisk och mental hälsa. I tio år har man forskat på detta. Och forskningen visar på många olika sätt att det just är så. Nya intressanta ämnen kommer och går, men löpning och mental hälsa består. En studie från Black Dog institute som publicerades 2017 visade att personer...
Read More
Vi tackar Nääs fabriker  för förtroendet att tillsammans under 2020 sätta medarbetarnas hälsa i fokus. Kristina som är hotell direktör, bryr sig om sina medarbetare och vill ge dem förutsättningarna för att öka sin individuella hälsa och livskvalité samt skapa en attraktiv, trivsam, hållbar och lönsam arbetsplats för alla inblandade. Till skillnad mot traditionell företagshälsovård,...
Read More
  Vem eller vad har störst påverkan på dina kostvanor? Den frågan ställde vi till svenskarna genom Sifo ifjol – och endast 3 procent svarade att Livsmedelsverket hade någon påverkan. De flesta, nästan var tredje, uppgav istället familjen. Nu har vi återigen fått bekräftat att Livsmedelverkets råd inte har särskilt stor betydelse för svenskarnas matvanor....
Read More
    När organisationer tar in medarbetarundersökningar sätts organisationskulturen för hur arbetsgivaren/organisationen vill förstå medarbetarens dagliga arbetsupplevelse. Om vi bara ställer frågor kring engagemang, hur medarbetarna trivs och arbetar i team, och med sin ledare, men inget om medarbetarens egna välmående så säger det indirekt att hälsa inte är något som prioriteras. Det kanske låter...
Read More
  Om psykisk ohälsa som publicerades 2018 beräknas den totala kostnaden för Sverige 2015 till 21,7 miljarder euro, vilket motsvarar närmare 5 procent BNP!! De direkta kostnaderna i hälso- och sjukvårdssystemet beräknas uppgå till 5,7 miljarder euro till direkta kostnader i socialförsäkringssystemet till 7,5 miljarder euro. De indirekta kostnaderna främst kopplade till arbetsmarknaden, uppgick till...
Read More
1 2 3 4 5 13

GDPR