Day

maj 19, 2021
    Sjuktalen ökar kontinuerligt i Sverige.​ Engagemang och välmående kan uppfattas som ett abstrakt fenomen som är svårt att ta ett grepp om. Men enligt en uträkning av Svenskt Näringsliv uppgår den ökande sjukfrånvaron till en årlig kostnad på 18 miljarder för Sveriges arbetsgivare. Den psykiska ohälsan ökar bland medarbetarna.​ Sjuktalen är en stor...
Read More

GDPR