Day

april 21, 2021
1. Mer alert och mottaglig för ny information: Fysisk aktivitet ökar hjärnplasticiteten, alltså hjärnans förmåga att bilda nya kopplingar, vägar och nya celler. Det innebär bland annat bättre minne och inlärningsförmåga. Flera forskare, däribland Arthur Kramer vid Northeastern University i Boston, menar därför att vi blir smartare av träning: ”Blodflödet till hjärnan ökar, vilket förbättrar kopplingarna...
Read More

GDPR