Day

mars 17, 2020
  På grund av coronavirussjukdom (covid-19) rekommenderar YouGo Healthplan alla arbetsgivare och HR att vidta strategier och åtgärder för att minska risken för generell smittspridning. En arbetsgivare ur ett arbetsmiljöperspektiv behöver göra en bedömning avseende risken för smittspridning och för arbetstagarna. Riskbedömningen bör också innefatta vilken följd medarbetarnas eventuella oro kan få för den organisatoriska...
Read More

GDPR