Month

januari 2020
Vi tackar Nääs fabriker  för förtroendet att tillsammans under 2020 sätta medarbetarnas hälsa i fokus. Kristina som är hotell direktör, bryr sig om sina medarbetare och vill ge dem förutsättningarna för att öka sin individuella hälsa och livskvalité samt skapa en attraktiv, trivsam, hållbar och lönsam arbetsplats för alla inblandade. Till skillnad mot traditionell företagshälsovård,...
Read More
  Vem eller vad har störst påverkan på dina kostvanor? Den frågan ställde vi till svenskarna genom Sifo ifjol – och endast 3 procent svarade att Livsmedelsverket hade någon påverkan. De flesta, nästan var tredje, uppgav istället familjen. Nu har vi återigen fått bekräftat att Livsmedelverkets råd inte har särskilt stor betydelse för svenskarnas matvanor....
Read More
    När organisationer tar in medarbetarundersökningar sätts organisationskulturen för hur arbetsgivaren/organisationen vill förstå medarbetarens dagliga arbetsupplevelse. Om vi bara ställer frågor kring engagemang, hur medarbetarna trivs och arbetar i team, och med sin ledare, men inget om medarbetarens egna välmående så säger det indirekt att hälsa inte är något som prioriteras. Det kanske låter...
Read More
  Om psykisk ohälsa som publicerades 2018 beräknas den totala kostnaden för Sverige 2015 till 21,7 miljarder euro, vilket motsvarar närmare 5 procent BNP!! De direkta kostnaderna i hälso- och sjukvårdssystemet beräknas uppgå till 5,7 miljarder euro till direkta kostnader i socialförsäkringssystemet till 7,5 miljarder euro. De indirekta kostnaderna främst kopplade till arbetsmarknaden, uppgick till...
Read More
  Kanske lite uttjatad mening, men vi känner ändå att möjligheterna inför 2020 är större än någonsin. Vi vet att behovet av stöd runt sin individ hälsa behövs och vi vet att man på företag och organisationer verkligen behöver se över hur de anställda mår. Så vi är energifulla och kommer med kraft hjälpa till...
Read More

GDPR