Day

oktober 8, 2019
Arbetsgivare som arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas hälsa belönas inte bara med friskare och nöjdare medarbetare. Som en positiv bieffekt ökar dessutom produktiviteten och lönsamheten genom hela organisationen. Vi skapar friska medarbetare genom vår hälsostrategi HEL – Hållbart, Effektivt och Lönsamt. Genom att mäta, analysera, aktivera och följa upp arbetar du strategiskt med hälsa...
Read More
Det är inte bara vuxna som är medarbetare som behöver ta hand om sin hälsa. Idag är det en stor press på studenter ifrån olika håll. Tillsammans med Amerikanska Gymnasiet i Göteborg tar vi nu fram en standardmodell på hur vi kan skapa friskare elever och hur skolorna kan arbeta hälsostrategiskt med elever förutom rörelse...
Read More

GDPR