Month

augusti 2019
Publicerad 11 augusti 2019 Andelen barn med övervikt och fetma har ökat kraftigt mellan fyra och tio års ålder i nio av länets kommuner. Ökningen är särskilt stor bland pojkar, men förekomsten av övervikt skiljer sig kraftigt åt mellan olika områden i länet. Det är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm som jämfört...
Read More
  Baserat på affärstidningen Fas Companys kartläggning med hjälp av tre experter. 1. De litar på medarbetarna Vid rekrytering väljer de personer också utifrån deras ambition och attityd och inte enbart utifrån kompetens. De litar också på dessa personer och detaljstyr inte. 2. De vet vad medarbetarna gör De har god insikt om medarbetarnas arbetssituation...
Read More

GDPR