Month

juli 2019
Att öka hälsan hos medarbetarna kan vara en helt nödvändig investering. Men vad krävs på vägen dit? Nyckeltalsexperten Anders Johrén vet. »Tidigare har man ofta tänkt att hälsan är individens eget ansvar, vilket det fortfarande är juridiskt sett, om det inte handlar om arbetsmiljön i företaget. Men i praktiken är det arbetsgivarens uppgift att se till att alla mår...
Read More

GDPR