Day

oktober 17, 2018
Nu har vi kompletterat vår tjänst med en Sjuk- och Friskanmälan tjänst – ett webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron, för en friskare arbetsplats. Professionell rådgivning redan den första sjukdagen är en viktig faktor då det gäller att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget. Genom att arbeta med vår tjänst får du...
Read More

GDPR