Month

oktober 2018
Nu har vi kompletterat vår tjänst med en Sjuk- och Friskanmälan tjänst – ett webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron, för en friskare arbetsplats. Professionell rådgivning redan den första sjukdagen är en viktig faktor då det gäller att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget. Genom att arbeta med vår tjänst får du...
Read More
Så förlänger du livet med tio år Det finns ingen mirakelkur som garanterar ett långt liv. Men med rätt livsstil kan du skjuta upp åldrandet med tio år menar läkare. – Du styr själv över din livsstil och kan förlänga livet med tio år genom fysisk aktivitet, rätt mat och positiv inställning till livet, säger...
Read More

GDPR