Month

september 2018
Genom att arbeta proaktivt och lokalisera behovet ute hos våra kunder nå vi ofta fina resultat i form av minskade sjuktal och ökat välbefinnande ibland medarbetarna. I veckan fick vi en rapport ifrån en av våra kunder som vi startade ett samarbete med i år där de jämfört sjuktalen månad för månad 2017/2018. Hälsoinsatser har...
Read More

GDPR