Day

april 12, 2018
Enligt Försäkringskassan sjunker sjukpenningtalen under 2017 i Sverige jämfört med 2016. Spontant kan detta tolkas som att arbetstagare i Sverige blir friskare och friskare, men tyvärr finns förmodligen en av förklaringarna i att antalet nybeviljade sjukersättningar inte får överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016–2020. Som arbetstagare får man sjukpenning från Försäkringskassan först efter...
Read More

GDPR