Month

mars 2018
    Förebygg psykisk ohälsa Psykisk ohälsa beror på ett flertal olika faktor men något som för de allra flesta är okänt är en avgörande riskfaktor vårt omfattande stillandesittande. Faktum är att många forskare idag menar att stillasittande är farligare än rökning. Det hör till saken att vi svenskar är ett av världens mest stillasittande...
Read More
  Vinterlöpning, del 1: Vintern är här . Och i takt med att snön faller, försvinner också löpare från motionsspår, stigar och cykelbanor. Det är synd. Den som springer utomhus mår nämligen mycket bättre än den som nöter på löpbandet Svenskarna älskar verkligen att springa. En färsk undersökning visar att så mycket som fyra av...
Read More
1 2

GDPR