Day

mars 6, 2018
    Förebygg psykisk ohälsa Psykisk ohälsa beror på ett flertal olika faktor men något som för de allra flesta är okänt är en avgörande riskfaktor vårt omfattande stillandesittande. Faktum är att många forskare idag menar att stillasittande är farligare än rökning. Det hör till saken att vi svenskar är ett av världens mest stillasittande...
Read More

GDPR