Day

september 10, 2017
Om du cyklar till och från jobbet så får du en massa bra sidoeffekter. Det visar en engelsk undersökning. Vi har känt till det länge, men nu är det bevisat igen. Cykelpendling för med sig flera bra livsstilsförändringar, förutom att det är hälsosamt i sig själv och gör att man kan omvandla pendlingstiden till effektiv...
Read More
I försöket fick ett 20-tal individer i 60-årsåldern utsätta sig för en tre månader lång behandling. Före och efter tremånadersperioden togs hudprover från ”icke solbelyst hud” (läs: skinkan), vilka analyserades i mikroskop av en grupp forskare. Dessa jämfördes därefter med prover som tagits från samma individer innan behandlingen påbörjades. Forskarna tittade på hur tjocka olika...
Read More
Omtänksamma företagsledare ger lönsamma företag och friska medarbetare. Det visar en genomgång av den moderna organisationsforskningen. Chefer som är omtänksamma och utstrålar värme vinner i längden. Den slutsatsen drar Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford university, efter att ha studerat den moderna organisationsforskningen. Tuffa chefer kostar mer – Hårda chefer tror ofta att produktiviteten...
Read More

GDPR