Vi skapar FRISKA medarbetare genom vår

HÄLSOSTRATEGI HEL

Hållbart, Effektivt & Lönsamt. Vi skapar resultat på hälsoinvesteringen!

Aktuellt

Arbeta aktivt med hälsa och bli belönad

Arbetsgivare som arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas hälsa belönas...

Välmående medarbetare ger välmående organisationer!

Enligt en rapport från SHRM Foundation har hälsofrågan placerat sig...

Hur ser er Friskvårdsstrategi ut?

Har ni ingen, kontakta oss så hjälper vi er!
Hälsoanalys

Digital Hälsoanalys

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart! Genom vår anonyma digitala hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen med syftet att synliggöra ohälsan. Analysen ger er ett resultat över företagets status inom hälsa och friskvård. 

Digitalt Hälsoverktyg till anställda

Inspirationssida till medarbetarna

Medarbetaren får ett eget inlogg till vår hälsoportal där de själva kan följa sin hälsoutveckling. Här finns hälsoprogram inom mental hälsa, kost och rörelse. Dessutom få man direkt tillgång till en inspirationssida med tips på hemmaträning, rörlighetsträning, veckomenyer, mindfulnessövningar mm.

Tilläggstjänst - Sjuk & Friskanmälan

Sjukanmälantjänst - för en friskare arbetsplats

Webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron. Genom att arbeta med vår tjänst får du som arbetsgivare ett bra och enkelt arbetsverktyg för att hantera sjukfrånvaro för att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget.

Tilläggstjänst - Accessen

Snabb tillgång till Läkare

Genom Accessen ger vi snabb tillgång till läkare inom alla specialiteter via chat, online eller fysiskt besök. Våra erfarna sjuksköterskor är legitimerade och vår tillgänglighet är mycket hög. Vi bokar in läkarbesök genom vårt rikstäckande nätverk av olika privata vårdgivare.

Hälsosamma Företag är Lönsamma Företag

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med 23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

En samlad bild av Hälsoläget

Allt börjar med en detaljerad Hälsoanalys

  • Enkelt och Anonymt Webbvertyg
  • Frågeformulär för både dator och mobil
  • Täta uppföljningar fler gånger per år
  • Tydlig behovsbild

Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt  egna resultat på sin individuella hälsostatus med enkla förslag på lösningar för ökad hälsa.

Planering av effektiva hälsoinsatser

Utefter vad det sammantagna resultatet på nuläget visar, kan specifika lösningar planeras in för att främja hälsoutvecklingen på medarbetarnas hälsostatus. 

Är du redo att uppnå hälsoresultat?

Utvärdering

En ny hälsoanalys görs var fjärde månad för att följa upp hälsostatusen hos medarbetarna. 

 

Alla frågor är evidensbaserade och bygger på den senaste kunskapen som finns samt följer de svenska officiella rekommendationer om hälsosamma levnadsvanor.

Kunder

"Vi är stolta över att få medverka till förbättrad hälsa på dessa företag"

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR