HÄLSOSTRATEGI HEL

Hållbart, Effektivt & Lönsamt. Vi skapar resultat på hälsoinvesteringen!

Aktuellt

Stor övervikt bland 10-åringar

Publicerad 11 augusti 2019 Andelen barn med övervikt och fetma har...

10 saker som utmärker framgångsrika chefer.

  Baserat på affärstidningen Fas Companys kartläggning med hjälp av...

»Hälsan är arbetsgivarens ansvar«

Att öka hälsan hos medarbetarna kan vara en helt nödvändig...

Kunder

"Vi är stolta över att få medverka till förbättrad hälsa på dessa företag"

Se hur tjänsten fungerar

Klicka för att se vår videopresentation
Hälsoanalys

Hälsoanalys

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart! Genom vår anonyma hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen. Analysen ger er ett resultat över företagets status inom hälsa, friskvård samt trivsel på arbetsplatsen.

Hälsoportal

Inspirationssida till medarbetarna

Medarbetaren får ett eget inlogg till vår hälsoportal där de själva kan följa sin hälsoutveckling. Här finns hälsoprogram inom mental hälsa, kost och rörelse. Dessutom få man direkt tillgång till en inspirationssida med tips på hemmaträning, rörlighetsträning, veckomenyer, mindfulnessövningar mm.

Sjuk & Friskanmälan

Sjukanmälantjänst - för en friskare arbetsplats

Webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron. Genom att arbeta med vår tjänst får du som arbetsgivare ett bra och enkelt arbetsverktyg för att hantera sjukfrånvaro för att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget.

Accessen

Snabb tillgång till Läkare

Genom Accessen ger vi snabb tillgång till läkare inom alla specialiteter via chat, online eller fysiskt besök. Våra erfarna sjuksköterskor är legitimerade och vår tillgänglighet är mycket hög. Vi bokar in läkarbesök genom vårt rikstäckande nätverk av olika privata vårdgivare.

Hälsosamma Företag är Lönsamma Företag

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med 23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

En samlad bild av Hälsoläget

Allt börjar med en detaljerad Hälsoanalys

  • Enkelt och Anonymt Webbvertyg
  • Frågeformulär för både dator och mobil
  • Mer än 40 frågor som ger en tydlig behovsbild
  • Enkel import av mailadresser

 Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt resultat på sin individuella hälsostatus samt hur de mår på jobbet.

Efter Hälsoanalysens nuläge kommer planering

Utefter vad det sammantagna resultatet på nuläget visar, kan specifika åtgärder planeras in för att främja hälsoutvecklingen, både på organisationsnivå och på medarbetarnas hälsostatus. 

Individuellt anpassade åtgärder

Genomförande

Tillsammans tittar vi på specifika åtgärder och aktiviteter som främjar hälsoutvecklingen för organisationen. Medarbetarna har tillgång till flera hälsoprogram och inspirationstips inom våra områden: Rörelse, Kost, Mental Hälsa, Kropp, Alkohol och Tobak i vår digitala hälsoportal som de själva väljer utefter behov. 

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av olika hälsofrämjande aktiviteter.

Utbildningar

Hälsofrämjandeledarskap, Ledarskap, Kommunikation, Företagskultur mm.

Föreläsningar

Stresshantering, Motivation, Kost, Träning, Glädje mm.

Workshops

Skapa en hälsosam företagskultur, Matlagning, Teambuilding, Livsstilsförändring, Kost - Energi för en hel dag mm.

Aktiviteter

Kostrådgivning, stresshantering, coachsamtal, gruppträning, personlig träning, kroppsscanning mm.

Tester/ Analyser

Kroppsscanning, Konditionstest, Hållningsanalys, Funktionsanalys, Ergonomi mm.
Är du redo att uppnå hälsoresultat?

Utvärdering

En ny analys görs var fjärde månad för att följa upp så aktiviteterna följer hälsoutvecklingsplanen.

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR