Vi skapar FRISKA medarbetare genom vår

HÄLSOSTRATEGI HEL

Hållbart, Effektivt & Lönsamt. Vi skapar resultat på hälsoinvesteringen!

Hur ser er Friskvårdsstrategi ut?

Har ni ingen, kontakta oss så hjälper vi er!

Digital Hälsoanalys & Kartläggning

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart!
Genom vår anonyma digitala hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen med syftet att synliggöra ohälsan. Analysen ger er en kartläggning över företagets status inom hälsa och friskvård. 

Digitalt Hälsoportal till alla medarbetare

Inspirationssida till medarbetarna

Medarbetaren får ett eget inlogg till vår hälsoportal där de själva kan följa sin hälsoutveckling. Här finns hälsoprogram inom mental hälsa, kost och rörelse. Dessutom få man direkt tillgång till en inspirationssida med tips på hemmaträning, rörlighetsträning, veckomenyer, mindfulnessövningar mm.

Friska medarbetare, sjukt lönsamt!

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med 23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

Kartläggning

Allt börjar med en detaljerad Hälsoanalys

  • Digital hälsoenkät
  • Enkelt och Anonymt
  • Evidens- och forskningsbaserade frågor
  • Frågor inom fysik, psykiskt och socialt välbefinnande
  • Få kännedom om medarbetarnas mående i nutid

Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt egna resultat med enkla individanpassade åtgärdsförslag för ökad hälsa.

Analysera

Planering av effektiva hälsoinsatser

Hälsoanalysen kartlägger och ger en realistisk bild av hälsoläget på organisationsnivå,
och vägleder dig som arbetsgivare om var rätt resurser och hälsoinsatser ska placeras för att skapa ROI.

Aktiviteter

Effektiva åtgärder för önskat resultat

  • Möjlighet till individanpassade åtgärder
  • Aktivitetsförslag
  • Direkt resultat till medarbetaren
  • Digitala hälsoprogram till medarbetarna
  • Digitala utbildningar

Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt egna resultat med enkla individanpassade åtgärdsförslag för ökad hälsa.

Utvärdera dina hälsoinsatser

Uppföljning

En ny kartläggning görs var fjärde månad för att följa upp nuläget hos medarbetarna samt attt mäta effekterna av friskvårdsaktiviteterna. 

 

Aktuellt

För att förändra måste man veta, för att veta måste man mäta!

  Igår var vi på ett givande möte på psykologiska...

Var står ni idag? Fördelar med en kartläggning.

  Målet kanske ni har klart för er: en frisk...

Arbeta aktivt med hälsa och bli belönad

Arbetsgivare som arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas hälsa belönas...

Kunder

"Vi är stolta över att få medverka till förbättrad hälsa på dessa företag"

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR