Friska medarbetare, sjukt lönsamt!

Vi skapar resultat på hälsoinvesteringen!

Vi skapar FRISKA medarbetare genom vår innovativa digitala hälsotjänst som möjliggör att anställda och arbetsgivare tillsammans arbetar hälsoförebyggande.

HÅLLBARA MEDARBETARE
Det finaste ett företag kan ha

Vårt fokus ligger på att erbjuda friskvård i toppklass som bidrar till att företag har hälsosamma och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det. Vi kallar det Hållbara medarbetare.

Med vårt systemstöd får företag hjälp att skapa Hållbara medarbetare. Medarbetare som både vill och klarar av att ge under hela arbetsdagen – och som dessutom har energi kvar till sin fritid och familj.

Det är vårt fokus och där vet vi att vi kan göra som mest skillnad för såväl människor, som företag och samhället i stort. Hållbara medarbetare är också vår viktigaste insats i vår strävan mot visionen om att bidra till en hälsosam och frisk värld.

Medarbetare som är både hälsosamma och friska är grunden för att kunna prestera och nå framgång, både som företag och som medarbetare. För när medarbetarna mår bra går också företaget bra.

Tillsammans skapar vi Hållbara medarbetare. Den finaste och mest värdefulla tillgången ett företag kan ha.

Kontakta oss på 0707-708490, så berättar vi mer.

Friska medarbetare, sjukt lönsamt!

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med 23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

Så fungerar det

Mät

 • Första steget är en digital mätning med frågor att besvara.
 • Skalbar digital hälsoenkät
 • Enkelt och Anonymt
 • Evidens- och forskningsbaserade frågor
 • Frågor inom fysik, psykiskt och socialt välbefinnande
 • Mätningen ger kännedom kring medarbetarnas välmående i nutid

Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt egna resultat med enkla individanpassade åtgärdsförslag för ökad hälsa.

Analysera

Analysen av mätningen ger individuella insikter i områden med förbättringspotential för medarbetaren och en helhetsbild för organisationen. 

Via analysen i YouGo Analys, som är vårt rapport och analys verktyg, vägleds du som arbetsgivare om var rätt resurser och hälsoinsatser bör placeras för att skapa ROI. 

Planera

Medarbetaren engageras i olika åtgärdsförslag utifrån sitt egna resultat på vad de själva har möjligheter att utveckla. 

 • Direkt resultat till medarbetaren
 • Digitala hälsoprogram till medarbetarna
 • Hemmaträningsfilmer
 • Receptförslag
 • Mindfulnesstips

Agera

Utefter helhetsbilden och insikter av organisationens välmående tydliggörs vad som är viktigast att arbeta med i det organisatoriska agerandet. 

Nå de som verkligen behöver det. Via vårt smarta verktyget kan riskgrupper nås med effektiva och individanpassade åtgärder för önskat resultat.

 

Följ upp

Utvärdera dina hälsoinsatser

Var fjärde månad görs en ny mätning för att följa upp utvecklingen och se effekterna av agerandet. 

 

Hur ser er Friskvårdsstrategi ut?

Har ni ingen, kontakta oss så hjälper vi er!

Digital Hälsoanalys & Kartläggning

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart!
Genom vår anonyma digitala hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen med syftet att synliggöra ohälsan. Analysen ger er en kartläggning över företagets status inom hälsa och friskvård. 

Digitalt Hälsoportal till alla medarbetare

Inspirationssida till medarbetarna

Medarbetaren får ett eget inlogg till vår hälsoportal där de själva kan följa sin hälsoutveckling. Här finns hälsoprogram inom mental hälsa, kost och rörelse. Dessutom få man direkt tillgång till en inspirationssida med tips på hemmaträning, rörlighetsträning, veckomenyer, mindfulnessövningar mm.

Aktuellt

Vardagsmotion

  Vi är många som har behövt bryta och byta...

Vi på Yougohealthplan har blivit återförsäljare av Smart Break !

Detta är Smart Breaks historia Smart Break är en produkt...

Tips till dig som jobbar hemifrån

    Arbeta effektivt hemifrån Det är många som uppmanas...

Kunder

"Vi är stolta över att få medverka till förbättrad hälsa på dessa företag"

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR