EN HÄLSOPORTAL FÖR PROAKTIV FRISKVÅRD
Strategiskt, systematiskt, mätbart och faktabaserat. Säkerställ er organisations välmående redan idag.

En dag som sjukskriven kostar ditt företag

0 %
Av medarbetarens månadslön

Satsa på ditt företags viktigaste resurs – medarbetaren.
Välmående medarbetare skapar framgångsrika företag.

Våra paket

Välj det som passar er bäst!

från 19kr / medarbetare i månaden

BASIC

STARTAVGIFT TILLKOMMER

✔️ Hälsostrategiskt systemstöd
✔️ Hälsokartläggning 3ggr/år
✔️ Hälsoresultat på individnivå till medarbetare
✔️ Åtgärdsförslag på individnivå
✔️ Hälsoresultat på gruppnivå till personalansvarig
✔️ Resultatfiltrering ålder och kön

från 59kr / medarbetare i månaden

PREMIUM

STARTAVGIFT TILLKOMMER

✔️ BASIC+
✔️ Åtgärdsförslag på gruppnivå
✔️ Tillgång till analysverktyg för att skapa egna rapporter
✔️ Tillgång till målgruppsanpassade utskick av aktiviteter
✔️ Möjlighet att lägga in extra frågor i enkäten
✔️ Möjlighet till extra hälsokartläggning
✔️  Hälsoutbildningar till medarbetare 
✔️ YouGo Learning – aktiviteter & utbildningar

ENKELT, EFFEKTIVT LÖNSAMT

Oavsett företagsstorlek får ni tillgång till hela YouGos helhetskoncept för hållbara medarbetare och framgångsrika företag.

❊ YouGo bistår med kommunikation och onboarding för medarbetare och chefer.

❊ Kartläggning tre gånger om året för att skapa medvetenhet och visa på förändring.

❊ Hälsorapport efter varje kartläggning med genomgång och förslag till insatser för förbättring.

❊ YouGos app med evidensbaserad kunskap, guidning, reflektion, övningar och konkreta råd.

❊ Dedikerad hälsoutvecklare hos YouGo för support och utveckling.

Kostnad enligt offert

Tilläggstjänster

✔️ UTBILDNINGAR
✔️ KROPPSSCANNING
✔️ COACHSAMTAL
✔️ PROJEKTLEDNING
✔️ FÖRELÄSNINGAR
✔️ KOSTRÅD
✔️ TRÄNINGSPASS
✔️ WORKSHOP
✔️ CHEFSTÖD 
✔️ YOUGO LEARNING

tilläggstjänst eller ingår premium

YouGo Learning

App som stöttar med kunskap och inspiration för en hälsosammare livstil

Vad erbjuder appen?

✔️ UTBILDNINGAR
✔️ KURSER
✔️ INSPIRATION & TIPS
✔️ UPPDRAGSKORT &                       TEAMAKTIVITETER

Ta del av YouGo Learning

KOSTNAD ENLIGT OFFERT

TILLÄGGSTJÄNSTER

✔️ UTBILDNINGAR
✔️ KROPPSSCANNING 
✔️ COACHSAMTAL

✔️ PROJEKTLEDNING
✔️ FÖRELÄSNINGAR
✔️ KOSTRÅD

✔️ TRÄNINGSPASS
✔️ WORKSHOP
✔️ CHEFSSTÖD

Några av våra välmående kunder

Förslag på hur vi kan hjälpa er

Steg 1​

Digital hälsoenkät

Alla medarbetare får göra en både snabb och enkel digital hälsoenkät som rör hälsoområderna; Rörelse/Motion, Kost, Mental Hälsa, Kropp, Relationer, Tobak & Alkohol.

Steg 2​

Resultatrapport

Medarbetarna får ett direkt resultat om deras personliga välmående efter avslutad enkät. Personalansvarig får ett resultat på gruppnivå och får en inblick över hela organisationens hälsosituation. 

Steg 3

Åtgärder

Nu är det dags att välja insatser utifrån resultatet. Vi hjälper er att kartlägga era behov, samt motivera och uppmuntra till förändring inom de områden som just era medarbetare behöver förbättras inom. 

Steg 4

Uppföljning

När fyra månader har gått så genomförs nästa hälsoenkät, dels för att se medarbetarnas hälsoutveckling men också för att kartlägga för nästa hälsoinsats på ert företag.  

sÅ FUNGERAR
YOUGO HEALTHPLAN

Lönsam Friskvård

Sporadiska friskvårdssatsningar utan strategi är inget YouGo förordar. Forskning visar dock ett tydligt samband mellan anställdas hälsostatus och kostnader för arbetsgivare samt strategiska friskvårdssatsningar och avkastning på investering. Anställda med dålig hälsa har både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, vilket leder till ökade utgifter. Ett sätt att minska dessa kostnader är att främja hälsa genom att förbättra de anställdas levnadsvanor. Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, Karolinska Institutet. 

För oss är det självklart att först fastställa med er vad ni vill uppnå med er hälsosatsning och hur det ska mätas. Det kan t.ex. vara minskad sjukfrånvaro, ökad frisknärvaro, högre kundnöjdhet, mer nöjda medarbetare och fler som stannar kvar. Hur stor förändring som kommer att ske på just ert företag det kan vi inte säga på förhand men eftersom vi älskar att mäta, kommer vi att få veta.

Vi visar er gärna beräkningsmodeller där vi utgår från just ert företag.

HELHETSKONCEPT FÖR HÅLLBARA MEDARBETARE & FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG

Varför YouGo HealthPlan

Det ska vara lönsamt

Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete med vetenskaplig förankring finns rätt förutsättningar för mycket god avkastning. YouGo hjälper er gärna att ta fram nyckeltal och räkna på er investering.

”Forskning visar att avkastningen på investeringar i hälso­främjande insatser på arbets­platsen ligger på mellan 0,50 och 2,73 gånger. Eller annorlunda uttryckt: för varje krona du investerar får du minst 1,50 kronor tillbaka”. Sunt arbetsliv. Det förutsätter dock att insatserna är genomtänkta och inte endast hälsofrämjande punktinsatser utan strategi. Då riskerar lönsamheten att utebli.

One size does not fit all

Alla människor är olika och vi har alla olika förutsättningar behov och önskemål. YouGos digitala verktyg ger medarbetaren möjlighet att fokusera på det som är viktigt för just henne, just nu. När, var och hur verktyget används är helt upp till medarbetaren. Så skapas förutsättning för individanpassad utveckling.

Mät Mät Mät

Genom att regelbundet mäta anställdas hälsa får företaget insikt i mående på gruppnivå och medarbetaren får ökad medvetenhet om sin situation. Mätningarna ger kunskap om var fokus behöver vara och om insatsernas effekt. Mätningar flera gånger per år ger möjlighet att fånga upp ohälsa innan det leder till sjukskrivning.

Mental hälsa

Sjukfall relaterat till psykisk ohälsa utgjorde över 40 % av alla pågående sjukfall under 2020. Sjukskrivningar som en följd av psykisk ohälsa blir ofta långa är ett stort problem för både individ och företag.

På individnivå har livsstil- och levnadsvanor stor betydelse för hälsa och sjukfrånvaro och individen har alltid ett förstahandsansvar för sin livsstil, samtidigt som den på kort sikt är det som individen har störst möjlighet att påverka. Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport 2020:8

YouGo arbetar förebyggande och främjande. Kontinuerliga mätningar ger medvetenhet om situationen och varningssignaler fångas upp i tid. Genom utbildning, reflektion och lättillgängligt professionellt stöd får medarbetaren goda förutsättningar att utveckla välmående.

Vetenskaplig förankring

YouGo arbetar utifrån forskning och vetenskaplig evidens. Kartläggningen som mäter hälsa består av vetenskapligt förankrade frågor. Utbildningsserier och förmedlad kunskap utgår från samlad forskning inom bl.a. beteendevetenskap, psykologi, fysiologi, pedagogik, kost och idrottsvetenskap.

Var attraktiv

År efter år är anställdas hälsa den högst rankade organisationsvärderingen hos en arbetsgivare enligt SverigeStudien. Det innebär att arbetsgivare som aktivt och synligt arbetar för de anställdas hälsa både behåller och attraherar värdefulla medarbetare.

Vi på YouGo HealthPlan

Anna
Krantz

Grundare

Linda
Seignér

Grundare

Gunilla Kjellberg

Delägare - utbildare - coach

Gunilla Hamrin

Föreläsare - utbildare - coach

Kajsa
Asp

Dietist - föreläsare

Magnus Lindwall

Rådgivare

Maria Johansson

OSA-konsult - hälsoutvecklare

Amalia Löfberg

Marknad

Moa
Conradsson

Marknad

Jacob Johansson

Sälj
Lisa Jonsson

Föreläsare/
hälsocoach

YOUGO HEALTHPLAN TEAM

Anna Krantz

Grundare

Engagerad inom allt som har med hälsa och välmående att göra. Strävar efter att fler företag ska få mer välmående medarbetar och ökad lönsamhet.

anna.krantz@
yougohealthplan.com

Linda Seignér

Grundare / VD

Gedigen erfarenhet och kunskap inom hälsa. Arbetar för att era medarbetare ska öka sitt välmående och få en hälsosammare livsstil.

linda.seigner@yougohealthplan.com

Gunilla Kjellberg

Delägare - utbildare - coach

Lång erfarenhet kring coachning inom livsstilsförändringar och har gedigen bakgrund inom psykologi både när det gäller livsstil men även inom organisationsutveckling. 

Lisa Jonsson

Dedikerad hälsocoach - föreläsare

Ekonom och hälsoakademiker som djupdyker i livsstilsfaktorernas påverkan på vårt välmående och vilka konsekvenser det får för arbetsgivaren.

Gunilla Hamrin

Föreläsare - utbildare - coach

Med fokus på hjärnan.
Individ- och grupputveckling ur ett hjärnperspektiv: hur kan vi utvecklas, toppa vår prestationsförmåga, hantera en intensiv vardag och öka vårt välbefinnande utifrån hur hjärnan fungerar?

Kajsa Asp

Dietist - föreläsare - utbildare

Brinner för att beskriva komplicerade samband kring hälsa, mat och livsstil på ett enkelt sätt – givetvis baserat på aktuell forskning och vetenskap.

Magnus Lindwall

Rådgivare

Professor i idrottsvetenskap, inriktning idrotts- och hälsopsykologi.

Maria Johansson

OSA-konsult - hälsoutvecklare - Föreläsare

Stöttar företag som vill utveckla sitt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. 

Evelina Sjöstrand

LIA student

Praktikant inom försäljning.

Amalia Löfberg

LIA student

Praktikant inom digital marknadsföring, sociala medier.

Moa Conradsson

LIA student

Praktikant inom digital marknadsföring, sociala medier.

Jacob Johansson

LIA student

Praktikant inom försäljning.

LÅT OSS HÖRAS

Vi ser fram emot att höra från dig och veta mer om er organisation och få berätta hur vi kan hjälpa er till en mer välmående arbetsplats.

E-mail: hej@yougohealthplan.com

Telefon: 070-770 84 90

Måndag - fredag: 09.00 - 17.00

YouGo Healthplan Sweden
The House
Björklundabacken 10
436 57 Hovås
Org.nr: 556666-1921

  Vår vision

  Tillsammans skapar vi ett friskare och hållbart samhälle.

  kontakt

  hej@yougohealthplan.com
  070-770 84 90
  Måndag - fredag: 09.00 - 17.00