Se hur tjänsten fungerar

Klicka för att se vår videopresentation

Hälsoanalys

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart! Genom vår anonyma hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen. Analysen ger er ett resultat över företagets status inom hälsa, friskvård samt trivsel på arbetsplatsen.

Hälsoportal

Inspirationssida till medarbetarna

Medarbetaren får ett eget inlogg till vår hälsoportal där de kan själv följa sin hälsoutveckling. Här finns hälsoprogram inom mental hälsa, kost och rörelse. Dessutom få man direkt tillgång till en inspirationssida med tips på träning , kost och mentala övningar.

Sjuk & Friskanmälan

Sjukanmälantjänst - för en friskare arbetsplats

Webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron. Genom att arbeta med vår tjänst får du som arbetsgivare ett bra och enkelt arbetsverktyg för att hantera sjukfrånvaro för att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget.

Accessen

Snabb tillgång till Läkare

Genom Accessen ger vi snabb tillgång till läkare inom alla specialiteter via chat, online eller fysiskt besök. Våra erfarna sjuksköterskor är legitimerade och vår tillgänglighet är mycket hög. Vi bokar in läkarbesök genom vårt rikstäckande nätverk av olika privata vårdgivare.

Hälsosamma Företag är Lönsamma Företag

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med 23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

En samlad bild av Hälsoläget

Allt börjar med en detaljerad Hälsoanalys

  • Enkelt och Anonymt Webbvertyg
  • Frågeformulär för både dator och mobil
  • Mer än 40 frågor som ger en tydlig behovsbild
  • Enkel import av mailadresser

 Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt resultat på sin individuella hälsostatus samt hur de mår på jobbet.

Efter Hälsoanalysens nuläge kommer planering

Utefter vad det sammantagna resultatet visar kan ni planera in specifika åtgärder för att främja hälsoutvecklingen, både på organisationsnivå och på medarbetarnas hälsostatus, för att nå resultat.

Individuellt anpassade åtgärder

Genomförande

Tillsammans tittar vi på specifika åtgärder och aktiviteter som främjar hälsoutvecklingen för organisationen. Medarbetarna har tillgång till flera hälsoprogram och inspirationstips inom våra områden i vår digitala hälsoportal. Medarbetarna väljer själva utefter behov inom våra områden: Rörelse, Kost, Mental Hälsa, Kropp, Alkohol och Tobak.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av olika hälsofrämjande aktiviteter både till organisationer och de individuella medarbetarna.

Utbildningar

Utbildningar i Hälsofrämjandeledarskap, Ledarskap & Kommunikation, Hälsoinspiratör och Hälsoutbildning

Föreläsningar

Föreläsningar – Stresshantering, Motivation, Kost, Träning, Glädje

Workshops

Workshops – Mentalträning, Skapa en hälsosam företagskultur, Matlagning, Teambuilding, Livsstilsförändring mm.

Fysiska aktiviteter

Fysiska aktiviteter – Gruppträning, Yoga, Löpargrupper, Pilates, Cirkelpass, massage mm.

Tester/ Analyser

Tester/ Analyser – Konditionstest, Hållningsanalys, Funktionsanalys, Ergonomi
Är du redo att uppnå hälsoresultat?

Utvärdering

En ny analys görs var fjärde månad för att följa upp så aktiviteterna följer hälsoutvecklingsplanen.

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR