All for Joomla All for Webmasters

Lönsamma företag

Hälsosamma företag är ofta

Framgångsrikt recept

Små steg i taget är ofta ett

Skapa livskvalité för dina medarbetare, det är

Nyckeln till framgång

Smart hälsosatsning

YouGos digitala hälsoanalys är ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att ge individ, grupp och organisationer en nulägesanalys på styrkor och förbättringsområden inom hälsa och välmående.

Resultatet presenteras pedagogiskt och ger anpassade rekommendationer som hjälper medarbetaren att välja rätt verktyg för sin egna hälsoutveckling.

Hur vi gör det

 • Analys

  Inför analysen läser vi in medarbetarnas e-postadresser från en Excelfil som tillhandahålls av företaget. Varje medarbetare får därefter en unik länk till sin e-post som ger access till ett frågeformulär som fylls i via en dator eller mobil.

 • Planering

  Företaget får resultatet för hela organisationen via en länk där ansvarige kan analysera de olika sektionerna och planera åtgärder utefter vad resultatet visar. Medarbetaren får sin unika hälsocheck via en länk skickat till sin e-post adress.

 • Genomförande

  Företaget väljer aktiviteter som tar dem vidare mot en hälsosammare arbetsplats och digital inspiration för hälsoutveckling rekommenderas till medarbetaren.

 • Uppföljning

  En ny analys görs var tredje månad för att följa upp så aktiviteterna följer hälsoutvecklingsplanen.

 • Forskning

  Det finns mycket forskning som visar att hjärnan håller sig yngre och mer dynamisk, att vi blir mer lösningsfokuserade och bättre på att samarbeta, när vi rör på oss.

 • Utbud

  Vi erbjuder ett brett utbud av olika hälsofrämjande aktiviteter både till organisationer och de individuella medarbetarna.

  Utbildningar i Hälsofrämjandeledarskap, Ledarskap & Kommunikation, Hälsoinspiratör och Hälsoutbildning

  Föreläsningar – Stresshantering, Motivation, Kost, Träning, Glädje

  Workshops – Mentalträning, Skapa en hälsosam företagskultur, Matlagning, Teambuilding, Livsstilsförändring mm.

  Fysiska aktiviteter – Gruppträning, Yoga, Löpargrupper, Pilates, Cirkelpass, massage mm.

  Tester/ Analyser – Konditionstest, Hållningsanalys, Funktionsanalys, Ergonomi

Hälsoutveckling

I vårt utbud erbjuder vi ett inspirerande Hälsoprogram, där medarbetarna kan starta sin utveckling utefter egna förutsättningar.

Behovsanalys

För att veta vad organisationen och individerna har för behov för att skapa en frisk arbetsplats görs en nulägesanalys.

Aktiviteter

Vi ger förslag på riktade åtgärder utefter vad behovsanalysen visar. Det kan vara ledarskapsutbildning, stresshantering, workshops, föreläsningar, träning, kostrådgivning, hälsoutmaningar mm.