Friska medarbetare, sjukt lönsamt!

Vi skapar resultat på hälsoinvesteringen!

Vi skapar FRISKA medarbetare genom vår innovativa digitala hälsotjänst som möjliggör att anställda och arbetsgivare tillsammans arbetar hälsoförebyggande.

Det finaste ett företag kan ha är
FRISKA OCH HÅLLBARA MEDARBETARE

Vårt fokus ligger på att erbjuda ett systemstöd för proaktiv friskvård som bidrar till hälsosamma och Friska och Hållbara medarbetare som kan arbeta och må bra, även på fritiden.  
Vi kallar det lönsam friskvård för Hållbara medarbetare. Vi vet att vi kan göra stor skillnad för såväl människor, företag och samhället i stort.

Medarbetare som är Friska och välmående är grunden för Hållbara och lönsamma arbetsplatser där fokus är att minska sjuktal och öka frisknärvaron.

Tillsammans skapar vi Friska och Hållbara medarbetare.
Den finaste tillgången ett företag kan ha.

Kontakta oss på 0707-708490, så berättar vi mer.

Friska medarbetare, sjukt lönsamt!

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med
23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

Så fungerar det

Mät

 • Första steget är en digital mätning med frågor att besvara.
 • Skalbar digital hälsoenkät
 • Enkelt och Anonymt
 • Evidens- och forskningsbaserade frågor
 • Frågor inom fysik, psykiskt och socialt välbefinnande
 • Mätningen ger kännedom kring medarbetarnas välmående i nutid

Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt egna resultat med enkla individanpassade åtgärdsförslag för ökad hälsa.

Analysera

Analysen av mätningen ger individuella insikter i områden med förbättringspotential för medarbetaren och en helhetsbild för organisationen. 

Via analysen i YouGo Analys, som är vårt rapport och analys verktyg, vägleds du som arbetsgivare om var rätt resurser och hälsoinsatser bör placeras för att skapa ROI. 

Planera

Medarbetaren engageras i olika åtgärdsförslag utifrån sitt egna resultat på vad de själva har möjligheter att utveckla. 

 • Direkt resultat till medarbetaren
 • Digitala hälsoprogram till medarbetarna
 • Hemmaträningsfilmer
 • Receptförslag
 • Mindfulnesstips

Agera

Utefter helhetsbilden och insikter av organisationens välmående tydliggörs vad som är viktigast att arbeta med i det organisatoriska agerandet. 

Nå de som verkligen behöver det. Via vårt smarta verktyget kan riskgrupper nås med effektiva och individanpassade åtgärder för önskat resultat.

 

Följ upp

Utvärdera dina hälsoinsatser

Var fjärde månad görs en ny mätning för att följa upp utvecklingen och se effekterna av agerandet. 

 

Hur ser er Friskvårdsstrategi ut?

Har ni ingen, kontakta oss så hjälper vi er!

Digital Hälsoanalys & Kartläggning

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart!
Genom vår anonyma digitala hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen med syftet att synliggöra ohälsan. Analysen ger er en kartläggning över företagets status inom hälsa och friskvård. 

Digitalt Hälsoportal till alla medarbetare

Inspirationssida till medarbetarna

Medarbetaren får ett eget inlogg till vår hälsoportal där de själva kan följa sin hälsoutveckling. Här finns hälsoprogram inom mental hälsa, kost och rörelse. Dessutom få man direkt tillgång till en inspirationssida med tips på hemmaträning, rörlighetsträning, veckomenyer, mindfulnessövningar mm.

Aktuellt

Vardagsmotion

  Vi är många som har behövt bryta och byta...

Vi på Yougohealthplan har blivit återförsäljare av Smart Break !

Detta är Smart Breaks historia Smart Break är en produkt...

Tips till dig som jobbar hemifrån

    Arbeta effektivt hemifrån Det är många som uppmanas...

Kunder

"Vi är stolta över att få medverka till förbättrad hälsa på dessa företag"

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR