EN NYTÄNKANDE HÄLSOPORTAL FÖR PROAKTIV FRISKVÅRD

"Vi startade samarbetet med YouGo HealthPlan i januari 2018 vilket har resulterat i fantastiska resultat där vi minskat sjukfrånvaron, ökat välbefinnande hos medarbetarna samt trivseln på arbetsplatsen." - Närhälsan

 

FRISKA OCH HÅLLBARA MEDARBETARE

 • Vi vet att medarbetarnas välbefinnande och välmående är hårda värden som påverkar sjukfrånvaron, produktiviteten, engagemanget och den direkta lönsamheten.
 • Säkerställ att er viktigaste tillgång når sin fulla potential oavsett vart de befinner sig.
 • Vårt verktyg ger er en tydlig process och en hälsostrategi som utvecklar och säkerställer organisationens välmående.
 • Vi kallar det lönsam friskvård för hållbara medarbetare. Vi vet att vi kan göra stor skillnad för såväl människor, företag och samhället i stort.
 • Digitalisera ert frisk och hälsoarbete redan idag.

 

Tillsammans skapar vi Friska och Hållbara medarbetare.
Den finaste tillgången ett företag kan ha!

Kontakta oss på 0707-708490, så berättar vi mer.


Lyssna på vad våra kunder berättar om oss

Friska medarbetare, sjukt lönsamt!

Mer än 500 000kr kan sparas på 4 år när en anställd med
23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp

Så fungerar det

Mät

 • Första steget är en digital mätning med frågor att besvara.
 • Skalbar digital hälsoenkät
 • Enkelt och Anonymt
 • Evidens- och forskningsbaserade frågor
 • Frågor inom fysik, psykiskt och socialt välbefinnande
 • Mätningen ger kännedom kring medarbetarnas välmående i nutid

Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt egna resultat med enkla individanpassade åtgärdsförslag för ökad hälsa.

Analysera

Vi summerar resultatet av mätningen och ger individuella insikter i områden med förbättringspotential för medarbetaren och en helhetsbild för organisationen. 

Via YouGo Analys, som är vårt rapport och analys verktyg, vägleds du som arbetsgivare om var rätt resurser och hälsoinsatser bör placeras för att skapa ROI. 

Planera

Medarbetaren engageras i olika åtgärdsförslag utifrån sitt egna resultat på vad de själva har möjligheter att utveckla. 

 • Direkt resultat till medarbetaren
 • Digitala hälsoprogram till medarbetarna
 • Hemmaträningsfilmer
 • Receptförslag
 • Mindfulnesstips
 • Olika utmaningar/uppdragskort på gruppnivå

Agera

Utefter helhetsbilden och insikter av organisationens välmående tydliggörs vad som är viktigast att arbeta med i det organisatoriska agerandet. 

Nå de som verkligen behöver det. Via vårt målgruppsanpassning kan riskgrupper nås med effektiva och individanpassade åtgärder för önskat resultat.

 

Följ upp

Utvärdera dina hälsoinsatser och mät effekterna av dina friskvårdsinsatser.

Var fjärde månad görs en ny mätning för att följa upp utvecklingen och se effekterna av agerandet. 

 

 

Hur ser er Friskvårdsstrategi ut?

Har ni ingen, kontakta oss så hjälper vi er!

Digital Hälsoanalys & Kartläggning

Så mår personalen

Vi gör hälsa mätbart!
Genom vår anonyma digitala hälsoenkät hjälper vi företag att identifiera vilka ohälsoområden som finns i organisationen med syftet att synliggöra ohälsan. Analysen ger er en kartläggning över företagets status inom hälsa och friskvård. Techhälsa den nya företagsfriskvården.

Utbildnings, motivations och reflektionsapp till alla medarbetare

med teamaktiviteter

Medarbetaren får sin egen hälsoprofil och inloggning till appen som innehåller utbildningar, kurser, program, tips, teamaktiviteter inom många olika hälsoområden. 

Kunder

"Vi är stolta över att få medverka till förbättrad hälsa på dessa företag"

Friska, Glada & Nöjda Medarbetare

Skapa lönsamhet genom vårt friskvårdsarbete
0%

Nöjda kunder

0

Så många medarbetare har vi hjälpt

0%

Minskning av upplevd stress

0%

Ökning regelbundet fysik aktiva

Intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss redan idag

GDPR