All for Joomla All for Webmasters

Lönsamma företag

Hälsosamma företag är ofta

Framgångsrikt recept

Små steg i taget är ofta ett

Skapa livskvalité för dina medarbetare, det är

Nyckeln till framgång

Smart hälsosatsning

YouGos digitala hälsoanalys är ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att ge individ, grupp och organisationer en nulägesanalys på styrkor och förbättringsområden inom hälsa och välmående.

Resultatet presenteras pedagogiskt och ger anpassade rekommendationer som hjälper medarbetaren att välja rätt verktyg för sin egna hälsoutveckling.

Hur vi gör det

 • Analys

  Inför analysen läser vi in medarbetarnas e-postadresser från en Excelfil som tillhandahålls av företaget. Varje medarbetare får därefter en unik länk till sin e-post som ger access till ett frågeformulär som fylls i via en dator eller mobil. Direkt efter avslutad undersökning får medarbetaren upp sitt resultat på sin individuella hälsostatus samt hur de mår på jobbet. Företaget får resultatet för hela organisationen via ett inlogg där ansvarige kan analysera de olika sektionerna och planera åtgärder utefter vad resultatet visar.

 • Planering

  Utefter vad det sammantagna resultatet visar planeras specifika åtgärder för att främja hälsoutvecklingen, både på organisationsnivå och på medarbetarnas hälsostatus.

 • Genomförande

  Vi rekommenderar specifika åtgärder och aktiviteter som främjar hälsoutvecklingen för organisationen. Medarbetarna har tillgång till flera hälsoprogram och inspirationtips inom våra områden kost, mental hälsa och motion i vår digital plattform som de själva väljer utefter behov.

 • Uppföljning

  En ny analys görs var tredje månad för att följa upp så aktiviteterna följer hälsoutvecklingsplanen.

 • Utbud

  Vi erbjuder ett brett utbud av olika hälsofrämjande aktiviteter både till organisationer och de individuella medarbetarna.

  Utbildningar i Hälsofrämjandeledarskap, Ledarskap & Kommunikation, Hälsoinspiratör och Hälsoutbildning

  Föreläsningar – Stresshantering, Motivation, Kost, Träning, Glädje

  Workshops – Mentalträning, Skapa en hälsosam företagskultur, Matlagning, Teambuilding, Livsstilsförändring mm.

  Fysiska aktiviteter – Gruppträning, Yoga, Löpargrupper, Pilates, Cirkelpass, massage mm.

  Tester/ Analyser – Konditionstest, Hållningsanalys, Funktionsanalys, Ergonomi

Hälsoprogram

I vårt utbud erbjuder vi ett inspirerande Hälsoprogram, där medarbetarna kan starta sin utveckling utefter egna förutsättningar.

Behovsanalys

För att veta vad organisationen och individerna har för behov för att skapa en frisk arbetsplats görs en nulägesanalys.

Aktiviteter

Vi ger förslag på riktade åtgärder utefter vad behovsanalysen visar. Det kan vara ledarskapsutbildning, stresshantering, workshops, föreläsningar, träning, kostrådgivning, hälsoutmaningar mm.